Листове за безопасност

Хербициди

 

 

ФОКСТРОТ™ 69ЕВ pdf ЛБ ФОКСТРОТ 69 ЕВ (505.8 KB)
ХЕМНИКО™ 24СК pdf ЛБ ХЕМНИКО 24 СК (483.1 KB)
БЕФЛЕКС pdf ЛБ БЕФЛЕКС (446.8 KB)
ОМНЕРА® ОД pdf ЛБ ОМНЕРА ОД (500.8 KB)
ИГЪЛ™ 75 ВГ pdf ЛБ ИГЪЛ 75 ВГ (484.7 KB)
ГЪЛИВЕР® 50 ВГ pdf ЛБ ГЪЛИВЕР 50 ВГ (414.7 KB)
РЕФАЙН® ЕКСТРА pdf ЛБ РЕФАЙН ЕКСТРА (439 KB)
ЕКСПРЕС™ 50 СГ pdf ЛБ ЕКСПРЕС 50 СГ (434.3 KB)
СЪКСЕСЪР™ ТХ pdf ЛБ СЪКСЕСЪР ТХ (556.6 KB)
НЕРО™ ЕК pdf ЛБ НЕРО ЕК (509.8 KB)
ХАРМОНИ® ЕКСТРА pdf ЛБ ХАРМОНИ ЕКСТРА (437.7 KB)
ИНТЕЙЛ™ pdf ЛБ ИНТЕЙЛ (483 KB)
БОРДЪР™ 480 СК pdf ЛБ БОРДЕР 480 СК (346.4 KB)

 


 

 

Фунгициди

 

ИМПАКТ™ 25СК pdf ЛБ ИМПАКТ 25 СК (436.6 KB)
ВИНСИТ™ КС pdf ЛБ ВИНСИТ КС (423.8 KB)
РИЗА25ЕВ pdf ЛБ РИЗА 25 ЕВ (520.5 KB)
ХЕРКУЛЕСТМ 125 СК pdf ЛБ ХЕРКУЛЕС 125 СК (456.2 KB)
ГАЛБЕНТМ 8М 65 pdf ЛБ ГАЛБЕН 8М 65 (441.8 KB)
БАРИБА 250 СК pdf ЛБ БАРИБА 250 СК (342.9 KB)

 


 

 

Инсектициди

 

КОРАГЕН® 20 СК pdf ЛБ КОРАГЕН 20 СК (473.2 KB)
АВАНТ® 150 ЕК pdf ЛБ АВАНТ 150 ЕК (485.1 KB)

 

 


 

 

Листни торове и подобрители на почвата

 

ВЕРДИЛАКС CaB pdf ЛБ ВЕРДИЛАКС CaB (246.1 KB)
СИМАКС pdf ЛБ СИМАКС (214 KB)
АСМ КОМПЛЕКС pdf ЛБ АСМ КОМПЛЕКС (224.1 KB)
ФОЛИАР ЕКСТРА pdf ЛБ ФОЛИАР ЕКСТРА (381.4 KB)
МЕЙЗ ЕКСТРА pdf ЛБ МЕЙЗ ЕКСТРА (228.2 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ pdf ЛБ МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ (235.9 KB)
МУЛТИПЪЛ pdf ЛБ МУЛТИПЪЛ (247.4 KB)
ЗУУМ СУПЕР pdf ЛБ ЗУУМ СУПЕР (265.4 KB)
РАПСИН pdf ЛБ РАПСИН (233.7 KB)
МЕД 435 pdf МЕД 435 (250.3 KB)
БО-ЛА pdf ЛБ БО-ЛА (195.4 KB)

 


 

Други

 

ТРЕНД® 90 pdf ЛБ ТРЕНД 90 (436.7 KB)

 


 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact