Листове за безопасност

Хербициди

 

 

ФОКСТРОТ™ 69ЕВ pdf ЛБ ФОКСТРОТ 69 ЕВ (457.5 KB)
ХЕМНИКО™ 24СК pdf ЛБ ХЕМНИКО 24 СК (446.6 KB)
БЕФЛЕКС pdf ЛБ БЕФЛЕКС (446.8 KB)
ОМНЕРА™ ОД pdf ЛБ ОМНЕРА ОД (520.1 KB)
ИГЪЛ™ 75 ВГ pdf ЛБ ИГЪЛ 75 ВГ (444.5 KB)
ГРАНСТАР® СУПЕР pdf ЛБ ГРАНСТАР СУПЕР (438.2 KB)
ГЪЛИВЕР™ 50 ВГ pdf ЛБ ГЪЛИВЕР 50 ВГ (414.7 KB)
РЕФАЙН™ ЕКСТРА pdf ЛБ РЕФАЙН ЕКСТРА (439 KB)
ЕКСПРЕС™ 50 СГ pdf ЛБ ЕКСПРЕС 50 СГ (434.3 KB)
СЪКСЕСЪР™ ТХ pdf ЛБ СЪКСЕСЪР ТХ (497.6 KB)
НЕРО™ ЕК pdf ЛБ НЕРО ЕК (465.2 KB)
АЛКАНС™ СИНК ТЕК pdf ЛБ АЛКАНС СИНК ТЕК (498.7 KB)

 


 

 

Фунгициди

 

ИМПАКТ 25СК pdf ЛБ ИМПАКТ 25 СК (436.6 KB)
ВИНСИТ КС pdf ЛБ ВИНСИТ КС (423.8 KB)
АЗАКА pdf ЛБ АЗАКА (447.5 KB)
РИЗАТМ 25ЕВ pdf ЛБ РИЗА 25 ЕВ (477.5 KB)
ХЕРКУЛЕСТМ 125 СК pdf ЛБ ХЕРКУЛЕС 125 СК (456.2 KB)
ГАЛБЕНТМ 8М 65 pdf ЛБ ГАЛБЕН 8М 65 (441.8 KB)

 


 

 

Инсектициди

 

ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400ЕК pdf ЛБ ДАНАДИМ ПРОГРЕС 400 ЕК (476.5 KB)
КОРАГЕН® 20 СК pdf ЛБ КОРАГЕН 20 СК (422.1 KB)
АВАНТ® 150 ЕК pdf ЛБ АВАНТ 150 ЕК (450.7 KB)

 

 


 

 

Листни торове и подобрители на почвата

 

ВЕРДИЛАКС pdf ЛБ ВЕРДИЛАКС (198.4 KB)
ВЕРДИЛАКС CaB pdf ЛБ ВЕРДИЛАКС CaB (226.7 KB)
СИМАКС pdf ЛБ СИМАКС (208.8 KB)
АСМ КОМПЛЕКС pdf ЛБ АСМ КОМПЛЕКС (224.1 KB)
ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34  pdf ЛБ ВЕРТЕКС ХАЙ-Н 34 (224.3 KB)
ФОЛИАР ЕКСТРА pdf ЛБ ФОЛИАР ЕКСТРА (223.8 KB)
МЕЙЗ ЕКСТРА pdf ЛБ МЕЙЗ ЕКСТРА (228.2 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ pdf ЛБ МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ (235.9 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА НОВ pdf ЛБ МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА НОВ (231.4 KB)
МУЛТИПЪЛ pdf ЛБ МУЛТИПЪЛ (231.3 KB)
ЗУУМ СУПЕР pdf ЛБ ЗУУМ СУПЕР (265.4 KB)
РАПСИН pdf ЛБ РАПСИН (233.7 KB)
КУРУС pdf ЛБ КУРУС (221.3 KB)
МЕД 435 pdf ЛБ МЕД 435  (230.9 KB)
БО-ЛА pdf ЛБ БО-ЛА (195.4 KB)
СЯРА ХЕДЛАНД pdf ЛБ СЯРА ХЕДЛАНД (258.5 KB)
ФОЛИКС ЦИНК pdf ЛБ ФОЛИКС ЦИНК (235.8 KB)
ХАЙ-ФОС ТУРБО pdf ЛБ ХАЙ-ФОС ТУРБО (227.8 KB)

 


 

Други

 

ФОРЧЪН pdf ЛБ ФОРЧЪН (232.3 KB)
ТРЕНД® 90 pdf ЛБ ТРЕНД 90 (404.4 KB)

 


 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact