Алтакор® 35 ВГ - инсектицид

 

Широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на голям брой гризещи неприятели (разред Lepidoptera, Coleoptera и др.)

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 350 г/кг хлорантранилипрол (Ринаксипир®)
ФОРМУЛАЦИЯ Водоразтворими гранули (ВГ)
КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години
ОПАКОВКА 300 гр. / 2,5 гр., 4 гр., 10 гр. 
HRAC Група 28

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

КУЛТУРА НЕПРИЯТЕЛИ ДОЗА
  Зелен фасул
  (оранжерийно
  и полско
  производство)
  Нощенки, царевичен
  стъблен пробивач
8 – 10 г/дка
  Зеле, броколи,
  карфиол
  Нощенки, Бяла зелева
  пеперуда, Рапична
  пеперуда, Зелев молец
8 – 12 г/дка
  Моркови, репички   Морковена муха,
  Нощенки
10 – 12 г/дка
  Домати и
  патладжан
  (оранжерийно
  и полско
  производство)
  Доматен миниращ молец
  (Tuta absouluta), Нощенки,
  Колорадски бръмбар
8 – 12 г/дка
  Краставици, пъпеши,
  тикви, тиквички, дини
  (оранжерийно и
  полско производство)
  Нощенки, Царевичен
  стъблен пробивач
8 – 12 г/дка
  Марули, салати,
  спанак, подправки 
  Нощенки 8 – 12 г/дка

 

 

КАРАНТИНЕН СРОК:

 • 1 ден за: подправки 
 • 3 дни за: зелен фасул (оранжерийно и полско производство), зеле, броколи, карфиол, домати и патладжан (оранжерийно и полско производство), краставици, пъпеши, тикви, тиквички, дини (оранжерийно и полско производство), марули, салати, спанак
 • 21 дни за: моркови и репички
   

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 • По време на яйцеснасяне или при поява на първите ларви
 • Срещу доматения миниращ молец – при достигане на икономическия праг на вредност, с прибавяне на прилепител
 • Брой приложения: 2 последователни с интервал от 10 – 20 дни.
 • Доза: 8 – 12 г/дка (макс. 18 г/дка) за едно третиране + прилепител

 

 

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

 

 

 

 

 

Инсектицидът Алтакор® 35 ВГ действа контактно и стомашно на неприятелите. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт. Продуктът предизвиква активиране на рианодиновите рецептори в насекомото, които играят ключова роля за контракциите на мускулите. Активирането им предизвиква бързото отделяне на калций от мускулните клетки, което води до нарушена мускулна функция, парализа и смърт на насекомите.

Aктивното вещество Ринаксипир® има трансламинарно действие в растението, което обуславя персистентността и устойчивостта на дъжд.

 

 

 

ОВОЦИДНО И ОВОЛАРВИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ:

Инсектицидът Алтакор® 35 ВГ има мощно оволарвицидно действие, което се обуславя от абсорбцията на продукта чрез хориона и впоследствие, по орален път, излюпващата се ларва поглъща продукта. В този стадий ларвата поглъща достатъчна доза от продукта, така че храненето й спира бързо. Смъртта на ларвата настъпва в интервал от 24-60 часа след началното поглъщане/ абсорбция. Засегнатите ларви
могат да върнат поетата храна и така да останат залепени за листата един или повече дни, без да предизвикват щети.


  Ларвите загиват в яйцето преди излюпването.  

 

 

 

  Ларвите загиват във вътрешността на яйцето след поглъщането на малка част от яйчната мембрана (хорион).  

 

 

  Ларвите загиват преди напълно да са излезли от яйцето. Излюпените ларви загиват при директно попадение на продукта или при хранене с третираната повърхност.  

 

 

 НОВ СТАНДАРТ В БОРБАТА С TUTA ABSOLUTA 


 
 • Отлична ефикасност срещу Tuta absoluta (около 90%)
 • Ефикасността достига до 98% при добавяне на прилепител
 • Работен разтвор 20 – 60 л/дка
 • Нова молекула – липса на резистентност
 • 2 третирания през 10 – 20 дни, в зависимост от нападението
 • Да не се третира по време на летежа и храненето на бомбусите
 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етиката и спазвайте указанията написани в него

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact