МАГНЕЛО ЕК - фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л тебуконазол, 100 г/л дифеноконазол КУЛТУРА: пшеница


 БАРИБА 250 СК – фунгицид

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 250 г/л азоксистробин
КУЛТУРА: пшеница, ечемик, маслодайна рапица


Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact