Вие сте тук: Начало / Правила за поверителност

Правила за поверителност

Правила за поверителност

Настоящите правила за поверителност се прилагат за уебсайтове, собственост на или управлявани от Cheminova A/S [или (Cheminova Inc.)]. Правилата описват нашите практики относно събирането, използването и разкриването на личната информация, която Вие може да предоставите чрез този уебсайт, бисквитките и т.н. В случай че не сте съгласни с настоящите условия, моля, не използвайте този уебсайт и изтрийте бисквитките, поставени от него.

 

Правила за поверителност

Този уебсайт е създаден с цел предоставяне на информация за нашата компания, продуктите и услугите ни. Уебсайтът е насочен към широка аудитория и Cheminova не събира преднамерено информация от лица под 18-годишна възраст. Предназначението на настоящия документ е да Ви бъде предоставена информация за данните, които събираме, докато Вие разглеждате нашия уебсайт, както и за начина, по който те се използват. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели без Вашето изрично съгласие.

 

Събиране на данни

Когато посещавате нашия уебсайт, автоматично се събират общи данни (т.е. без регистрация). Те могат да включват нелична идентифицираща информация като интернет протокол (IP) адрес (Вашият IP адрес е номер, който разрешава на компютрите, свързани с интернет, да направляват Вашите данни, като уеб страниците, които преглеждате). Данните не се съхраняват като данни, отнасящи се до личността, и могат да бъдат анализирани в анонимизирана форма и да се използват единствено с цел подобряване на привлекателността, съдържанието и функционалността на нашия уебсайт.

 

Събиране и обработка на лични данни

Личната идентифицираща информация (т.е. информацията, чрез която може да бъде установена самоличността Ви, като например имената Ви, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер и т.н.) се събира, когато Вие я предоставяте например при регистрация, при попълване на формуляри или изпращане на съобщения по електронна поща, както и при поръчване на продукти или услуги, запитвания или заявки за материали. Като ни предоставяте и изпращате тази информация доброволно, Вие съзнателно се съгласявате да използваме тази информация в съответствие с настоящите Правила за поверителност. Не сте задължени да ни предоставяте информацията, която лично Ви идентифицира.

 

Като група от световен мащаб, Cheminova може да прехвърля личните данни, събрани от нас като съвкупност или на индивидуално равнище към различни подразделения, филиали, съвместни предприятия или свързани дружества на Cheminova A/S („групата на Cheminova“) в целия свят, разположени в или извън Европейското икономическо пространство, за целите, посочени по-горе, както и към обработващи лични данни извън Cheminova с цел съхранение и обслужване. Личните данни няма да бъдат разкривани от нас или от лица, инструктирани от нас, на никого извън групата на Cheminova без Вашето съгласие, освен ако това не се изисква съгласно приложимото законодателство.

 

Cheminova регистрира данните, които въвеждате във Вашата автобиография, когато кандидатствате за работа или се присъединявате към нашия кадрови резерв.

 

Нашият уебсайт за работа е разработен в сътрудничество с трета страна, мениджър „Човешки ресурси“ в Дания. Мениджърът „Човешки ресурси“ осигурява софтуера и съхранява данните от името на Cheminova. Мениджърът „Човешки ресурси“ няма достъп до Вашите данни и те не могат да бъдат използвани от дружества трети страни, различни от Cheminova.

 

Когато натиснете „Приеми“, Вие давате разрешение на Cheminova да обработва и съхранява данните, които въвеждате във Вашата автобиография.

 

Винаги можете да актуализирате и да прегледате данните в автобиографията си. Можете да направите актуализация от същата страница, на която сте създали автобиографията. Ако сте в отпуск или по някаква друга причина не искате Вашата автобиография да е активна онлайн, можете да изберете да я деактивирате, както и можете да оттеглите Вашето съгласие и да изтриeте автобиографията си по всяко време. Трябва да използвате Вашето потребителско име и парола.

 

Кои данни не могат да бъдат регистрирани

В съответствие със законодателството има случаи, когато Вашата автобиография съдържа информация относно расова или етническа принадлежност, политически, религиозни или философски възгледи или убеждения, профсъюзна принадлежност и информация за здравословно състояние или сексуална ориентация. Cheminova не проявява интерес към подобна информация и Ви препоръчва да не я включвате в автобиографията си. Ако все пак автобиографията Ви съдържа такава информация и Вие приемете настоящите правила и условия, Вие също така разрешавате на Cheminova A/S да регистрира тази информация.

 

Задържане на данни

Ние съхраняваме личните данни за периода, необходим, за да се извърши услугата, която сте поискали или за която сте дали разрешение.

 

Сигурност

Ние прилагаме разумни меки за сигурност, за да защитим предоставената от Вас информация от загуба, злоупотреба или неупълномощен достъп. Все пак предаването на данни по интернет никога не е 100 % сигурно или без грешки. Следователно ние не можем да осигурим или да гарантираме сигурността на информацията, която ни предавате, и Вие разбирате, че прехвърлянето на всяка информация към нас е на Ваш собствен риск. По-конкретно, имейл, изпратен до или от уебсайта, може да не е сигурен и следователно Вие трябва да сте особено внимателни, когато вземате решение каква информация да ни изпратите по имейл. Тези сайтове и тяхното съдържание се предоставят „както са“, „с всички грешки“ и “както са достъпни“. Във всички установени от закона случаи мениджърът „Човешки ресурси“ и Cheminova A/S отхвърлят всички изрични или подразбиращи се гаранции или отговорността за недостатъци в сигурността на данните.

 

Бисквитки

Нашите уебсайтове използват „бисквитки“. „Бисквитка“ е малък текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър, за да го разпознава при повторни посещения. Бисквитката може да предава информация чрез Вашия браузър с цел удостоверяване или идентифициране на компютъра (например чрез IP адреса) или потребителя. Бисквитките могат да съдържат информация като данни за регистрация и потребителски предпочитания. Когато даден сървър получи заявка от компютър, който съхранява бисквитка от уебсайта, сървърът може да използва информацията, съхранена в бисквитката, в комбинация с информацията, съхранена на сървъра. Бисквитката не може да събира информация от Вашия компютър и не може да носи вируси или други увреждащи файлове. Ние използваме бисквитките на този уебсайт във връзка с влизането и само ако потребителят желае потребителското име и паролата за влизане да бъдат запомнени.

 

Следните трети страни съхраняват следните бисквитки на този уебсайт: Google Анализ (предоставено от Google Inc.)

 

Cheminova използва отчетите за ефективността по демографски признак и интереси на Google Анализ, за да проследява демографските данни за посетителите с цел измерване на нивата на интерес в различните сегменти от нашата аудитория и разработване на маркетингови стратегии. Чрез използването на Настройки за рекламите от Google посетителите могат да се откажат от Google Анализ за Дисплейни реклами и да персонализират рекламите в дисплейната мрежа на Google.

 

Можете да изтриете бисквитките, ако не желаете повече да се съхраняват на Вашия компютър. Имайте предвид обаче, че вследствие на това високото качество на нашия уебсайт може да бъде понижено. Направете справка в ръководството за помощ за Вашия браузър за допълнителни насоки.

 

Право на получаване и коригиране на данни

Вие имате право да проверявате всички свързани с Вас данни, които се съхраняват при нас, и да ни информирате, ако смятате, че са остарели или неправилни.

За да ни информирате, изпратете имейл на info@cheminova.com.

 

Промени в нашите Правила за поверителност

Запазваме си правото да внасяме целесъобразни промени по всяко време, които ще публикуваме на тази страница.

 

Настоящите правила са последно изменени на 24 март 2014 г.

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact