Фолиар Екстра

 

Балансиран комплекс от азот/фосфор/ калий с магнезий и микроелементи за листно подхранване на голям брой култури. Формулиран със специални прилепители, за да не се отмива

 

  Състав   Макроелементи:

  азот (N): 9.9% w/w водоразтворим
  фосфор (Р2О5): 6.6% w/w водоразтворим
  калий (К2О): 3.0% w/w водоразтворим
  магнезий (Mg): 1.8% w/w под формата на нитрат,

  водоразтворим

 

  Микроелементи:

  бор (В): 0.01% w/w водоразтворим
  мед (Cu): 0.006% w/w под формата на нитрат,

  водоразтворим
  манган (Мn): 0.18% w/w под формата на нитрат,

  водоразтворим
  цинк (Zn): 0.006% w/w под формата на нитрат,

  водоразтворим

 

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури

  Житни култури, царевица, слънчоглед, зеленчуци

  и спортни терени

  Доза   200 мл/дка
  Приложение

  Житни култури: От поява на флаговия лист до

  изкласяване.

 

  Царевица и зеленчуци: Прилага се по всяко време,

  когато е необходимо внасянето на допълнителни

  хранителни вещества. При култури с висок добивен

  потенциал е възможно третиране с цел преодоляване

  на неблагопрятни климатични въздействия

  /суша, градушка и пр./

 

  Слънчоглед: След третата двойка листа на слънчогледа.

 

  Спортни терени: След косене с последваща поливка.

 

 

Характеристика на продукта:

 

Балансиран комплекс от макро- и микроелементи за листно подхранване на голям брой земеделски култури.

 

Формулиран със специални прилепители, които не позволяват отмиването му по време на дъжд и осигуряват по-добра съвместимост с други продукти в резервоарната смес.

 

Какво показва практиката?

 

ФОЛИАР ЕКСТРА може да се прилага по всяко време, когато е необходимо внасянето на допълнителни хранителни вещества. При култури с висок добивен потенциал е възможно третиране с цел преодоляване на неблагоприятни климатични въздействия (суша, градушка и пр.)

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact