Мултипъл ПРО

 

Високо концентрирана суспензия за листно подхранване на царевица и житни култури с магнезий, манган, мед и цинк

 

  Състав   Мед (Cu): 5.4% w/w
  Манган (Mn): 17% w/w
  Цинк (Zn): 3,5% w/w
  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култура   Житни култури, приложение през есента
  Доза

  50 мл/дка

  Приложение

  По време фазата на братене (след образуването

  на 3-5 лист), за да се увеличи устойчивостта на

  посевите към ниски температури през зимата

 

  Култура   Житни култури, приложение през пролетта
  Доза   100 мл/дка
  Приложение

  След възобновяване на вегетационното

  развитие до изкласяване.

 

  Култура   Царевица и слънчоглед
  Доза   100 мл/дка
  Приложение

  След образуването на 4-6 лист, така че листната

  повърхност да е достатъчно развита, за да може

  да задържи и абсорбира работния разтвор и

  съответно микроелементите, или може да се

  прилага по-рано в случай на наличие на видими

  признаци на дефицит или в случай че вследствие

  на направен анализ на почвата или на растителните

  тъкани се потвърждава недостиг на хранителни

  вещества.

  Ако дефицитът е тежък, приложението може да се

  повтори след 10-14 дни.

 

 
Характеристика на продукта:
  • Препоръчва се да се изследва почвата и растителният материал, когато това е възможно, за да се определи правилно необходимостта от микро- и макроелементи и да се оптимизира състоянието на хранителните вещества в културите.
  • Препоръчително е да се избягва прилагане при силно слънчево греене или температура над 25°C и висок воден дефицит (воден стрес).
  • Ако е възможно, прилагайте вечер или рано сутрин за най-добри резултати.
  • Брой препоръчани приложения: 1-3 според нуждите;
  • Прилагайте максимум 300 мл/дка/култура през вегетационния период.
  • Минимален препоръчителен обем вода: 20 л/дка
  • Използвайте достатъчно вода, за да осигури равномерно покритие на листата.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact