Микроелементи за житни култури

 

Суспензия за листно приложение за балансирано набавяне на манган, мед и цинк

 

  Състав   Мед (Cu) – 110 г/л

  Манган (Mn) – 330 г/л

  Цинк (Zn) – 84 г/л

  Размер на опаковката   10 л

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Житни култури
  Доза

  100 мл/дка

 

  Да не се прилагат повече от 300 мл/дка при една

  култура в рамките на един сезон!

 

  Приложение

 

  Житни култури: По всяко време след фаза 3-ти лист

  на културата, когато растението е развило достатъчно

  листна маса, за да поеме добре работния разтвор

  при пръскане. Най-добри резултати се постигат,

  когато пръскането се извършва рано сутрин или вечер.

 

  Не се прилага при температури над 25°С, в условия на

  суша или друг вид стрес за културата.

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

• Високо концентрирана суспензия за житни култури.

• За балансирано набавяне на микроелементите манган, мед и цинк в оптимално за културата

съотношение.

• Основен продукт за листно подхранване на житни култури.

• Приложим и за парково озеленяване, голф игрища и спортни терени.

 

КАКВО ПОКАЗВА ПРАКТИКАТА?

 

Микроелементът мед (Cu) има ключова роля при биохимичните процеси в растението, а именно:

• ускорява преноса на електрони при фотосинтеза;

• важна роля в образуването на жизнеспособен прашец;

синтез на лигнини.

 

Полягане при пшеницата: наличието на микроелемента мед (Cu) влияе пряко върху дебелината на стъблото при житни култури и по този начин предотвратява полягането.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact