Микроелементи за житни култури

 

Суспензия за листно приложение за балансирано набавяне на манган, мед и цинк

 

  Състав   Мед (Cu) – 5.5% w/w     9.3% w/v

  Манган (Mn) – 17.0% w/w     28.8% w/v

  Цинк (Zn) – 3.5% w/w     5.9% w/v

  Размер на опаковката   10 л

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Житни култури
  Доза

 

100 мл/дка

 

Да не се прилагат повече от 300 мл/дка при една култура в рамките на един сезон!

 

  Приложение

 

 

Житни култури: Пръскането може да започне след фаза 3-ти лист, когато има развита достатъчно листна маса, която да поеме разтвора.
Да се използва само при установена необходимост. Да не се превишават препоръчителните дози. Препоръчително е да се използва анализ на почвата и растителните тъкани преди употребата на микро- и макроелементи за оптимизиране на хранителните вещества в почвата.

 

Не се прилага при температури над 25°С, в условия на суша или друг вид стрес за културата.

 

 

Характеристики на продукта:

 

  • Листният тор Микроелементи за житни култури представлява отлично балансиран комплекс от микроелементи под формата на суспензия, специално формулиран в съответствие с хранителните нужди на житните култури.
  • За балансирано набавяне на микроелементите манган, мед и цинк в оптимално за културата съотношение.
  • Основен продукт за листно подхранване на житни култури.

Какво показва практиката?

 

Микроелементът мед (Cu) има ключова роля при биохимичните процеси в растението, а именно:

  • ускорява преноса на електрони при фотосинтеза;
  • важна роля в образуването на жизнеспособен прашец;
  • синтез на лигнини.

 

Полягане при пшеницата: наличието на микроелемента мед (Cu) влияе пряко върху дебелината на стъблото при житни култури и по този начин предотвратява полягането.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact