Веримарк® 200 СК - инсектицид

 

Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи и смучещи неприятели.

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   200 г/л циантранилипрол (Циазипир®)
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална - прилага се от лица, навършили    18 години
  ОПАКОВКА   100 мл
  HRAC ГРУПА   28

 

 

Веримарк® 200 СК е разработен специално за почвено приложение, за да се оптимизира поемането и транслокацията в корените.

 

- Формулация на водна основа
- Оптимизиран за почвено приложение
- Постоянно системно придвижване
- Устойчива употреба благодарение на отличния екотоксикологичен профил
- Отлично ниво на безопасност за културите
- Лесно се абсорбира от корените и се разпределя в цялото растение

- Последователна и бърза защита на културите (до 25 дни след третиране)

- Бързо спиране на храненето на неприятелите

Бележка: Веримарк® СК е оптимизиран за почвено приложение и не е подходящ за листно третиране

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Инсектицидът Веримарк® 200 СК е специално формулиран, за да се прилага чрез системата за капково напояване, като се внася с поливната вода в първата третина от цикъла на напояване. 

                             

Целта на внасянето на инсектицид чрез капково напояване е да се постигне равномерна и бърза защита чрез най-оптималното му усвояване от корените и разпределяне на продукта в цялото растение.

 

Препоръчва се прилагане в началните етапи от развитието на културата, при което се осигурява силен старт на културата, като контролира неприятелите и предотвратява повреди, предизвикани от храненето, и създава възможности за подобряване на добива.

 

 

  КУЛТУРА   Домати, патладжани, пипер - оранжерийно производство  
  НЕПРИЯТЕЛИ

 

 

Тютюнева и Оранжерийна белокрилка, Сребристо точкова, Памукова, Египетска памукова и Малка полска нощенка
Доматен миниращ молец
Памукова листна въшка
Миниращи мухи

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

BBCH 12-89

(втори същински лист - пълна зрялост)

 

 

  ДОЗА   37,5 - 50 мл/ дка чрез капково напояване  
  КУЛТУРА   Тиквови култури - краставици,    тиквички, корнишон, тикви,   пъпеши,   дини отглеждани в оранжерии  
  НЕПРИЯТЕЛИ  

 

Тютюнева и Оранжерийна белокрилка
Сребристо точкова, Памукова, Египетска памукова и Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Миниращи мухи

 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

BBCH 12-89

(втори същински лист на главното стъбло е напълно разтворен - пълна зрялост)

 

 

  ДОЗА   37,5 - 50 мл/ дка чрез капково напояване  
  КУЛТУРА   Ягоди - оранжерийно производство  
  НЕПРИЯТЕЛИ  

 

Памукова, Египетска памукова и Малка полска нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Ягодово хоботниче (Anthonomus rubi)

 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

BBCH 12-89

(втори лист развит - втора реколта)

 

 

  ДОЗА   37,5 мл/дка чрез капково напояване  
  КУЛТУРА   Зелен фасул - оранжерийно производство  
  НЕПРИЯТЕЛИ  

 

Тютюнева и Оранжерийна белокрилка
Памукова нощенка
Памукова листна въшка
Миниращи мухи

 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

BBCH 12-89

(2 развити листа/първа листна двойка е разтворена/ - пълно  узряване/зърната са  твърди/)

 

 

  ДОЗА  

37,5 - 50 мл/ дка чрез капково напояване

 
  КУЛТУРА   Марули - оранжерийно производство  

 

  НЕПРИЯТЕЛИ

  Памукова нощенка и Египетска памукова нощенка  
  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

BBCH 12-89

(разтворен втори същински лист - пълно узряване: семената на   цялото растение са с  типичен цвят и твърдост)

 

 

  ДОЗА   37,5 - 50 мл/ дка чрез капково напояване  

 

КАРАНТИНЕН СРОК: 1 ден

 

 

МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:    

 

Прилага се в началните етапи на нападението, от яйцеснасяне до излюпване на първите ларви - BBCH 12 – 89 за културата.

 

Максимален брой приложения на година - 4, с минимален интервал между приложенията 7 дни.  

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

Инсектицидът Веримарк® 200 СК действа предимно стомашно, но притежава и контактно действие. След поемането на токсичната доза, поведението на насекомото бързо се променя, което се проявява в спиране на храненето, с последваща смърт в рамките на 3 до 6 дни. Инсектицидът Веримарк® 200 СК действа основно срещу яйцата, ларвите, а при някои неприятели и срещу възрастните индивиди.


Активното вещество циантранилипрол (Циазипир®) притежава системно действие, като се придвижва акропетално по ксилема т.е. от корените към надземните вегетативни части на растението. Всичко това обуславя отличното действие на активното вещество, както върху гризещите, така и върху смучещите насекоми.         

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕРИМАРК® 200 СК ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ:

  ПАРАМЕТЪР   ИНСЕКТИЦИД ВЕРИМАРК® 200 СК  
  Разтворимост във вода  

 

Ниска разтворимост във вода, слаба подвижност в почвата

 

 
  Оптимална стойност на pH в инжекционния резервоар  

pH 5-6

 

 
  Разбъркване в инжекционния резервоар  

Да се разбърква непрекъснато

 

 
  Разполагане на капковата линия до кореновата зона  

От критична важност, поради слабата подвижност на продукта в   почвата

 

 
  Разстояние между емитерите  

В идеалния случай трябва да са до растението или на разстояние, не   по-голямо от 10 cm между растението и най-отдалечения емитер

 

 
  Време на приложение на продукта по време на един цикъл на напояване  

Най-добри резултати се получават, когато продуктът се внася в   началото на напояването, последвано от минимално време на   промиване на системата, което е 3 пъти повече от времето, използвано за внасянето на продукта

 

  Управление на водата за напояване  
Бионаличността може да се подобри с често напояване. Съществува   малък риск от преместване на продукта от зоната на корените при   прекомерно поливане, особено в случай на песъчливи почви

 
  Разпространение на продукта в растението след усвояването му от корена   Изчакайте 2–7 дни за контрол на целевите неприятели  

 

 

Остатъчно действие след усвояване на продукта от растението

 

  Приблизително 7–21 дни за контрол на целевите неприятели, в зависимост от вида им  

 

 

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етиката и спазвайте указанията написани в него.

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact