Омнера® ОД - хербицид

 

Мощно ново решение за отличен контрол на широколистните плевели при житни култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

  135 г/л флуроксипир + 30 г/л тифенсулфурон-метил +

  5 г/л метсулфурон-метил

  ФОРМУЛАЦИЯ

  Маслена дисперсия (ОД), формулирана по LQM™

  технология

  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   B, O

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале и твърда

  пшеница

  ВРЕДИТЕЛ

  Едногодишни и многогодишни широколистни плевели с

  фокус   върху лепка и повитица, както и технологични

  самосевки от рапица и слънчоглед

  ДОЗА   50-75-100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   Зимни житни: от братене до пълната поява на

  флагов лист

  Пролетни житни: от 2-ри лист до пълна поява на

  флагов лист

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Омнера® ОД е вегетационен, системен, листен хербицид с удължено действие. Омнера® ОД съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Дозата на Омнера® ОД може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка.

Прераснала лепка може да се контролира успешно до 20-30 см височина, като се използва доза 100 мл/дка.

 

Омнера® ОД може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Омнера® ОД е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact