Фокстрот® 69 ЕВ - хербицид

 

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

 

69 г/л феноксапроп-П-етил + антидот (клокинтоцет–

мексил)

  ФОРМУЛАЦИЯ   Маслено-водна емулсия (ЕВ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литър
  HRAC Група   А

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница и ечемик
  ВРЕДИТЕЛ   Едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   Внесен от фаза 3-ти лист до края на братене на

  плевелите (дивия овес)

  КАР. СРОК   60 дни

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Селективен, вегетационен хербицид с контактно и системно действие, за контрол на едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик. Поема се от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Фокстрот® 69 ЕВ бързо спира растежа на чувствителните плевели.

Най-висока ефикасност се постига, когато продуктът се прилага на активно растящи плевели, които имат достатъчна биомаса за абсорбиране на феноксапроп-р-етил по време на приложението. Видими симптоми като първи признаци на хлороза, последвана от некроза започват да се наблюдават няколко дни след третирането. При чувствителните плевели растежът спира почти веднага след третирането, а пълното им загиване е в рамките на 10-30 дни.

При стресови климатични условия, за подобряване ефикасността на продукта се препоръчва прибавянето на прилепител.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Фокстрот® 69 ЕВ отлично контролира див овес, лисича опашка, видове кощрява, ветрушка, обикновена метлица, едногодишна метлица, видове Фаларис, кокошо просо, кръвно просо, прекъсната ветрушка, видове просо, балур и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact