НУКЛЕУС™ - хербицид

 

Селективен хербицид за контрол на едногодишни широколистни и едногодишни житни плевели в пшеница, ечемик, ръж и тритикале

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   400 г/л флуфенацет + 200 г/л дифлуфеникан
  ФОРМУЛАЦИЯ    Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   12 | 15

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:


 

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик, ръж и тритикале
  ВРЕДИТЕЛ   Едногодишни житни и широколистни плевели
  ДОЗА   60 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   След сеитба преди поникване на културата (ВВСН 07-00)
Ранно вегетационно приложение: oт -1ви до 3 лист на културата (ВВСН 11-13)
  КАР.СРОК   Няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:


Хербицидът Нуклеус™ осигурява сигурен и надежден контрол на житните и широколистни плевели при пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Комбинацията от две различни по действие активни вещества има важно значение за управлението на резистентността.
Хербицидът Нуклеус™ засяга клетъчните мембрани на меристемните тъкани в чувствителните растителни видове, като въздейства едновременно на мембранната селективност и на пропускливостта.

 

СИМПТОМИ:


След третиране с хербицида Нуклеус™, растежът на плевелите се забавя още в рамките на няколко часа, а видимите симптоми са налице след няколко дни. Появяват се бели/лилави обезцветени участъци в зоната на контакт с хербицида. Тези обезцветени участъци постепенно нарастват, растенията се засукват и загиват в рамките на 2-4 седмици, в зависимост от големината на плевела и условията на околната среда. Чувствителните житни плевели често не успяват да поникнат от почвата.

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етиката и спазвайте указанията написани в него

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact