Фокстрот™ 69 ЕВ- хербицид

 

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

  69 г/л феноксапроп-П-етил + антидот (клокинтоцет–

  мексил)

  ФОРМУЛАЦИЯ   Маслено-водна емулсия (ЕВ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Първа професионална
  ОПАКОВКА   1 литър
  HRAC Група   А

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница и ечемик
  КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ   Едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес
  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   Внесен от фаза 3-ти лист до края на братене на

  плевелите (дивия овес)

  КАР. СРОК   60 дни

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Селективен, вегетационен хербицид с контактно и системно действие, за контрол на едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик. Поема се от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Високоефективен селективен листен хербицид, за борба срещу едногодишни житни плевели, който се прилага еднократно по време на вегетацията на житните култури.

Селективността на хербицида предполага по-дълъг период на приложение – от фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Отличен контрол на едногодишни житни плевели като див овес, лисича опашка, полска класица, осилеста ветрушка, видове кощрява, видове просо.

 

Какво показва практиката:

 

Най-добър икономически ефект при пшеница се постига с комбинацията

 

ФОКСТРОТтм 69 ЕВ + ИМПАКТтм 25 СК + ЛИСТЕН ТОР


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact