Алканс® СИНК ТЕК™  - хербицид

 

Почвен хербицид за контрол на голям брой плевели при картофи

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   298 г/л пендиметалин + 43 г/л кломазон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Капсулирана суспензия (КС)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   K1, F3

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

  КУЛТУРА

  Картофи

  ВРЕДИТЕЛ   Едногодишни широколистни и житни плевели
  ДОЗА   250 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   След сеитба и преди поникване на културата (ССПП)
  КАР. СРОК   няма

 

 

Продукти, съдържащи кломазон, да не се използват в оранжерии или при култури, покрити с полиетилен или с какъвто и да е друг материал, поради опасност от фитотоксичност и надхвърляне на приемливите нива на остатъчни количества.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Нова технология на формулацията наречена SYNCtec, която позволява и двете активни вещества да бъдат формулирани в една капсула. Едновременно действие на две активни вещества.

 

Активното вещество кломазон възпрепятства биосинтеза на фотосинтетични пигменти, а пендиметалинът  нарушава формирането на микротубулите, което пречи на деленето на клетките.

 

Действието на хербицида продължава до 8 седмици след прилагането му.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Добър до много добър контрол: Бяла лобода (Chenopodium album), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Диплотаксис (Diplotaxis erucoides), Лепка обикновена (Galium aparine), Метлица едногодишна (Poa annua), Тученица (Portulaca oleracea), Кощрява прешленеста (Setaria verticillata), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Кострец градински (Sonchus oleraceus), Свиница (Xanthium sp.).

 

Умерен до добър контрол: Просфорник (Abuthilon theophrasis), Щир обикновен (Amaranthus retroflexus), Татул (Datura stramonium), Кокошо просо (Echinochloa crus-galli), Блатно еньовче (Galium palustre), Пача трева (Polygonum aviculare), Фасулче (Polygonum convolvulus).

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact