Бефлекс™ - хербицид

 

Широкоспектърен системен хербицид за контрол на широколистни плевели в житни култури

 

  Активно вещество   500 г/л бефлубутамид
  Формулация   Суспензионен концентрат (СК)
  Категория на употреба

  Втора професионална (разрешен за употреба само от

  лица, притежаващи сертификат)

  Опаковка   5 литра
  HRAC Група   F1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик
  ВРЕДИТЕЛ   Едногодишни широколистни плевели
  ДОЗА   50 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  След сеитба, преди или след поникване на културата

  (2-3 лист)

  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хербицидът Бефлекс™ действа като спира процеса на фотосинтеза чрез потискане биосинтеза на каротеноиди в клетките. Активното вещество прониква основно през нарастващия връх и в по-малка степен през листата и корените.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Най-добра ефикасност се постига, когато продуктът се приложи в началото на поникване на зърнените култури (BBCH 09 - 12) и в ранни етапи от развитието на плевелите.

Влажното време след приложение благоприятства трайността на действието и ефективността на продукта.

Препоръчителният обем на работния разтвор е 20 - 40 л/дка, което допринася за оптимално разпределение на активното вещество върху единица площ.

Активното вещество има остатъчно почвено действие, благодарение на което продуктът остава активен до няколко седмици след приложение. Именно по този начин действа и при случаи на вторично заплевеляване.

Няма ограничение за следващи култури в сеитбооборота.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хербицидът Бефлекс™ е силно селективен за културите и с висока степен на ефикасност срещу широколистните плевели. Остава активен до 7-8 седмици след приложение, като по този начин действа и при случаи на вторично заплевеляване.

 

Контрол върху широколистни плевели: овчарска торбичка, лечебен росопас, персийско великденче, полска теменуга, самосевка технологична и конвенционална рапица, черен синап, стъблообхватна мъртва коприва, червена мъртва коприва, полска незабравка, полски синап, попова лъжичка, полско великденче, видове здравец, видове лайка, звездица и др.

Контрол върху житни плевели: има доказана добра ефикасност срещу обикновена ветрушка (Aspera spicaventi) и потиска развитието на овсига (Bromus spp.).

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact