Експрес® 50 СГ - хербицид

 

Вегетационен хербицид за контрол на широколистни плевели при слънчогледови хибриди, толерантни на ЕКСПРЕС® 50 СГ

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   500 г/кг трибенурон-метил
  ФОРМУЛАЦИЯ   Водоразтворими гранули (ВГ) по нова SX™ технология
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  100 грама (1кг ЕКСПРЕС® 50 СГ се предлага с 5л

  Тренд® 90 БЕЗПЛАТНО!)

  HRAC Група   2

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

 

  КУЛТУРА   Слънчоглед – хибриди, толерантни на Експрес® 50 СГ
  ВРЕДИТЕЛ   Едногодишни и многогодишни широколистни плевели
  ДОЗА   4 г/дка + 0,1% Тренд® 90
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, в ранни фази от развитието на

  широколистните плевели, след 1-ва двойка същински

  листа на слънчогледа

  КАР. СРОК   30 дни
 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хербицид от групата на сулфонилуреите. Експрес® 50 СГ се абсорбира най-вече от листата и бързо се придвижва в цялото растение. Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За постигане на максимален ефект, Експрес® 50 СГ трябва да се прилага в ранните фази на активно растящите плевели. Препоръчителен обем на работния разтвор – 20 – 40 л/дка. Прибавянето на прилепител Тренд® 90 – 0,1% към работния разтвор на Експрес® 50 СГ подобрява значително хербицидния ефект на продукта, особено когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор или при плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради наличие на власинки или восъчен налеп.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Успешен контрол на упоритите едногодишни и многогодишни широколистни плевели, като паламида (Cirsium arvense), татул (Datura stramonium), бутрак (Xanthium spp), черно куче грозде (Solanum nigrum), бяла куча лобода (Chenopodium album), див коноп (Cannabis sativa) и други при слънчогледови хибриди, толерантни на Експрес® 50 СГ.

 

! Използването на ЕКСПРЕС® 50 СГ върху хибриди, които не са толерантни на продукта, ще доведе до унищожаване на културата.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact