Триофлекстм LQM® - хербицид

 

Триофлекстм LQM® е най-новият хербицид от ФМС Агро България с 3 активни вещества за контрол на широколистни плевели при всички житни култури.
 
Триофлекстм LQM® е с формулация от най-ново поколение за тройна сила, категоричен контрол и отлична селективност.

 

 АКТИВНО ВЕЩЕСТВО 

 135 г/л флуроксипир +

 30 г/л тифенсулфурон-метил +

 5 г/л метсулфурон-метил

 ФОРМУЛАЦИЯ

 Маслена дисперсия (ОД), формулирана по

 най-новата LQM® технология

 КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА  Втора професионална
 ОПАКОВКА  5 литра
 HRAC Група  В, О

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

Приложен в оптимална фаза на развитие на плевелите, Триофлекстм LQM® контролира отлично в доза 50 мл/дка видовете здравец, лепка, лайка, паламида, синап, самосевка от конвенционални и технологични слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

При прераснали плевели се препоръчва завишаване на дозата.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

 КУЛТУРА  Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале и твърда пшеница
 ВРЕДИТЕЛ

 Едногодишни и многогодишни широколистни плевели

 вкл. трудни за контрол лепка, паламида, поветица,

 технологични самосевки от рапица и слънчоглед

 ДОЗА  50-75-100 мл/дка
 ПРИЛОЖЕНИЕ  от 2-ри лист до пълната поява на флагов лист
 КАР.СРОК  няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Триофлекс™ LQM® съдържа три активни вещества с два различни начина на действие за постигане на по-висок контрол и силна антирезистентна стратегия.

 

Метсулфурон метил и тифенсулфурон метил са два сулфонилурейни хербицида, които се поемат предимно от листата на растението, придвижват се бързо до върховете на нарастване и спират процесите на делене.

 

Флуроксипир нарушава правилния растеж на тъканите и потиска деленето и образуването на нови клетки. Характерно е бързото му действие – симптомите са видими до 48 часа след третиране.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact