Беневия® - инсектицид 

 

Инсектицид на базата на Cyazypyr® (циантранилипрол) от семейството на диамидите, представящ нов начин на действие срещу смучещи и гризещи неприятели по зеленчукови култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   100 г/л циантранилипрол (Cyazypyr®) 
  ФОРМУЛАЦИЯ   ОД (маслена дисперсия) 
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   2-ра професионална
  ОПАКОВКА   50 мл
  HRAC ГРУПА   28

 

Приложение:

  КУЛТУРА   Домати, патладжани - оранжерийно производство
  НЕПРИЯТЕЛИ  

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta), Миниращи мухи (Liriomyza spp.), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Сребристо точкова нощенка (Chrysodeixis chalcites), Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), Памукова листна въшка (Aphis gossypii)

  ДОЗА  

1. 40-60 мл/дка

2. 60-75 -112,5 мл/дка

3. 75-100-112,5 мл/дка

  ПРИЛОЖЕНИЕ   Прилага се в началните етапи на нападението, от яйцеснасяне до излюпване на първите ларви - BBCH 12 – 89 за културата
  КАР. СРОК   1 ден
  КУЛТУРА   Тиквови култури (краставици, тикви, тиквички, пъпеши, дини) - оранжерийно производство 
  НЕПРИЯТЕЛИ  

Миниращи мухи (Liriomyza spp.), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Сребристо точкова нощенка (Chrysodexis chalcites), Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Калифорнийски трипс (Frankliniella occidentalis), Тютюнев трипс (Thrips tabaci)

  ДОЗА  

1. 40 – 60 мл/дка

2. 60-75-112,5 мл/дка

3. 75-100-112,5 мл/дка

  ПРИЛОЖЕНИЕ   Прилага се в началните етапи на нападението, от яйцеснасяне до излюпване на първите ларви - BBCH 12 – 89 за културата
  КАР. СРОК   1 ден
  КУЛТУРА   Ягоди - оранжерийно производство 
  НЕПРИЯТЕЛИ  

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Калифорнийски трипс  (Frankliniella occidentalis), Тютюнев трипс, (Thrips tabaci), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Ягодово хоботниче (Anthonomus rubi)

  ДОЗА  

60-75 мл/дка

  ПРИЛОЖЕНИЕ   Прилага се в началните етапи на нападението, от яйцеснасяне до излюпване на първите ларви - BBCH 12 – 89 за културата
  КАР. СРОК   1 ден
  КУЛТУРА   Марули и салатни растения - оранжерийно производство
  НЕПРИЯТЕЛИ  

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exigua), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis), Сребристо точкова нощенка (Chrysodeixis chalcites)

  ДОЗА  

60-75 мл/дка

  ПРИЛОЖЕНИЕ   Прилага се в началните етапи на нападението, от яйцеснасяне до излюпване на първите ларви - BBCH 12 – 49 за културата
  КАР. СРОК   1 ден

 

Механизъм на действие:


Беневия® е нов инсектицид на базата на Cyazypyr® (циантранилипрол) от семейството на диамидите, представящ нов начин на действие срещу смучещи и гризещи неприятели.
Инсектицидът Беневия® действа при контакт и поглъщане, с действие върху яйцата, ларвите и възрастните неприятели, в зависимост от вида.

Поведението на неприятеля бързо се променя поради излагане на токсична доза от активно вещество, което води до бързо спиране на храненето и смърт на насекомото след кратък период от време и по този начин води до много добра защита на третираните култури. Вредителите са напълно контролирани след 3-6 дни. Последействието на продукта е 14-21 дни и зависи от вредителя, момента на приложение и дозата.

Cyazypyr® (циантранилипрол) има трансламинарно движение в листата, главно акропетално (от основата до върха) и по-малко базипетално. Той е системен, като се придвижва по ксилема т.е. от корените към надземните вегетативни части на растението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етиката и спазвайте указанията написани в него

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact