Бордър™ 480 СК - хербицид

 

Системен, селективен, широкоспектърен хербицид за контрол на най-често срещаните широколистни плевели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   480 г/л мезотрион
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА

  1 литър (Бордър™480 СК се предлага само в пакет

  с Интейл™и Тренд® 90)

  HRAC Група   27

 

 

 

  КУЛТУРА   Царевица, сорго и сладка царевица

  ВРЕДИТЕЛ

  Едногодишни широколистни и някои житни плевели  
  ДОЗА   20 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  През вегетацията в ранни фази на културата от 2-ри

  до 6-ти разтворен лист (ВВСН 12-16)

  КАР. СРОК

 Царевица, сорго: Няма

 Сладка царевица: 42 дни

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Бордър™480 СК е системен хербицид, който бързо се приема чрез листата, стъблата и корените на чувствителните плевели. За разлика от типично листните хербициди, Бордър™480 СК контролира поникващите плевели през дълъг период от време.

Видими симптоми (избеляване на листата) се забелязват до 5-7 дни след третиране, а плевелите загиват след 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Обемът на работния разтвор (от 8 –40 л/дка) трябва да осигурява пълно покриване на културата. За подобряване на хербицидния ефект се препоръчва добавянето на прилепител. Максимална доза на приложение –30 мл/дка.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Бордър™480 СК отлично контролира едни от най-важните едногодишни широколистни и някои житни плевели при царевица като видове щир, амброзия, видове лобода, татул, галинзога, пача трева, самосевка слънчоглед, черно куче грозде, едногодишен ранилист, бутрак и др.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етиката и спазвайте указанията написани в него

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact