Листове за безопасност

Хербициди

 

ТРИОФЛЕКС™ LQM® pdf ИЛБ Триофлекс ОД.pdf (3 MB)
ФОКСТРОТ® 69ЕВ pdf ИЛБ Фокстрот 69ЕВ.pdf (774.8 KB)
ОМНЕРА® ОД pdf ИЛБ Омнера ОД.pdf (638.3 KB)
ТРИПАЛИ® ВГ pdf ИЛБ Трипали ВГ.pdf (835 KB)
ХАРМОНИ® ЕКСТРА pdf ИЛБ Хармони Екстра.pdf (3.3 MB)
РЕФАЙН® ЕКСТРА pdf ИЛБ Рефайн Екстра.pdf (674.7 KB)
БЕФЛЕКС™ pdf ИЛБ БЕФЛЕКС (597.7 KB)
БАТЪЛ® ДЕЛТА pdf ИЛБ Батъл Делта.pdf (667.8 KB)
ИНТЕЙЛ™ pdf ИЛБ Интейл.pdf (3 MB)
БОРДЪР™ 480 СК pdf ИЛБ Бордър 480СК.pdf (391.8 KB)
ХЕМНИКО™ 24СК pdf ИЛБ Хемнико 24 СК.pdf (667.4 KB)
ЕКСПРЕС® 50 СГ pdf ИЛБ Експрес 50 СГ.pdf (639.5 KB)
НЕРО®ЕК pdf ИЛБ Неро ЕК.pdf (761.8 KB)
АЛКАНС™ СИНК ТЕК pdf ИЛБ Алканс Синк Тек.pdf (617.2 KB)

 


Фунгициди

 

БАРИБА 250 СК pdf ИЛБ Бариба 250СК.pdf (537.7 KB)
МАГНЕЛО pdf ИЛБ Магнело.pdf (553.6 KB)

 


Инсектициди

 

КОРАГЕН® 20 СК pdf ИЛБ Кораген 20СК.pdf (685.5 KB)
АЛТАКОР® 35ВГ pdf ИЛБ Алтакор 35ВГ (627.2 KB)
БЕНЕВИЯ® pdf ИЛБ Беневия.pdf (691 KB)
ВЕРИМАРК® 200 СК pdf ИЛБ Веримарк 200 СК.pdf (607.1 KB)

 


Листни торове и подобрители на почвата

 

РИЗОМАДЖИК pdf ИЛБ Ризомаджик.pdf (692.2 KB)
СИМАКС pdf ИЛБ Симакс.pdf (520.7 KB)
ФОЛИАР ЕКСТРА pdf ИЛБ Фолиар Екстра.pdf (662.7 KB)
МУЛТИПЪЛ ПРО pdf ИЛБ МУЛТИПЪЛ ПРО.pdf (777.5 KB)
БО-ЛА pdf ИЛБ БО_ЛА.pdf (455.6 KB)
ЗУУМ СУПЕР pdf ИЛБ Зуум Супер.pdf (712.3 KB)
НУВОЛА АМИН pdf ИЛБ Нувола АМИН.pdf (438.1 KB)
РАПСИН pdf ИЛБ Рапсин.pdf (5.8 MB)
СИМАК™ ОР pdf ИЛБ Симак ОР.pdf (428.5 KB)
МЕЙЗ ЕКСТРА pdf ИЛБ Мейз Екстра.pdf (530.6 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦАРЕВИЦА НОВ pdf ИЛБ Микроелементи за царевица НОВ.pdf (886.9 KB)
МИКРОЕЛЕМЕНТИ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ pdf ИЛБ Микроелементи за житни.pdf (844 KB)

 


Други

 

ТРЕНД® 90 pdf ИЛБ Тренд 90.pdf (484.1 KB)

 


 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact