ТРИПАЛИ® ВГ - хербицид

 

Ново решение за контрол на плевелите при зимни и пролетни житни култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

 83 г/кг трибенурон-метил +

 83 г/кг метсулфурон-метил +

 105 г/кг флорасулам

  ФОРМУЛАЦИЯ  Вододиспергируеми гранули (ВГ)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА  Втора професионална 
  ОПАКОВКА  250 г
  HRAC Група  2

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

За постигане на максимален ефект, Трипали® ВГ трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели, след настъпване на фаза братене на културата.

 

Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

 КУЛТУРА  Пшеница, ечемик, овес, ръж
 ВРЕДИТЕЛ  Едногодишни и многогодишни широколистни плевели
 ДОЗА  3,5 - 5 г/дка
 ПРИЛОЖЕНИЕ

 Вегетационно, във фаза от котиледони до 2 – 4 същински

 лист на широколистните плевели и от  фаза братене на

 главното стъбло до пълна поява на флагов лист за

 житната култура (ВВСН 20 - 39)

 КАРАНТИНЕН СРОК  Не се налага

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Трипали® ВГ е системен селективен хербицид, който основно се поема от листата и се придвижва към вегетационните върхове на плевелите, скоро след прилагането му. Действието му се основава на потискането на ензима ацетолактатна синтаза (ALS).

 

В чувствителните плевели деленето на клетките спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа. Видимите симптоми (промяна в цвета на плевелите, избеляване, некроза) се наблюдават до 1-2 седмици след третирането, което зависи и от условията на растеж и чувствителността на плевелите. По-малко чувствителните и по-големи плевели може да не бъдат унищожени напълно, но остават потиснати в своето развитие и не конкурират културата по отношение на водата и хранителните вещества.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact