Неро® ЕК - хербицид

 

Отличен широкоспектърен контрол на плевелите при рапица от есента до пролетта

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   400 г/л петоксамид + 24 г/л кломазон
  ФОРМУЛАЦИЯ   Емулсионен концентрат (ЕК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   5 литра
  HRAC Група   F3, K3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  КУЛТУРА   Маслодайна рапица
  ВРЕДИТЕЛ   Житни и едногодишни широколистни плевели
  ДОЗА   300 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   След сеитба, преди поникване на рапицата (ССПП)
  КАР. СРОК   няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Комбинация от две активни вещества с различен начин на действие. Петоксамид е системен хербицид от групата хлорацетамиди, който се поема от корените на поникващото растение. Петоксамид потиска поникването на плевелите като инхибира синтеза на мастните киселини с удължена верига и потиска клетъчното делене.

 

Кломазон се абсорбира чрез корените на младите поници и достига до върха на нарастване. При чувствителните плевели се наблюдава избелване и загуба на пигментация. Ефектът се вижда от 2 до 8 седмици след приложението и зависи от вида на почвата и от климатичните условия.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За да се осигури оптимална ефикасност и максимална селективност за културата, Неро® ЕК трябва да се прилага веднага след сеитба и преди поникване на рапицата. Топлото време и добрата почвена влага са от съществено значение за повишаване на ефикасността на продукта.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Контролирани житни плевели: обикновена ветрушка, видове райграс, едногодишна метлица, кървава росичка (кръвно просо), кокоше просо, кощрява и др.

 

Контролирани широколистни плевели: обикновена овчарска торбичка, поветицовидно фасулче, видове здравец, самосевки слънчоглед, видове мъртва коприва, видове лайка, незабравка, млечок, врабчови чревца, видове великденче и др. Неро™ ЕК показва висока ефикасност и срещу трудни за контролиране плевели като полски синап, видове здравец и лепка.

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact