Хармони® Екстра СГ- хербицид

 

Системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за контрол на широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4Д при житни култури

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

  167 г/кг трибенурон-метил + 333 г/кг тифенсулфурон-

  метил

  ФОРМУЛАЦИЯ   Водоразтворими гранули по нова SX™технология
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   180 грама
  HRAC Група   B

 

 

  КУЛТУРА   Пшеница, ечемик, овес, ръж и тритикале

  КОНТРОЛИРАНИ

  ПЛЕВЕЛИ

  Едногодишни и многогодишни широколистни

  плевели

  ДОЗА   6 гр/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Вегетационно, във фаза от котиледони до 2 –4

  същински лист на широколистните плевели и

  от 3-ти лист до пълна поява на флагов лист

  (ВВСН 39) за житната култура

  КАР. СРОК   няма

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Хармони® Eкстра СГ е системен селективен хербицид, който се поема от корените и листата и се придвижва към вегетационните върхове на плевелите, скоро след прилагането му. Действието му се основава на потискането на ензима ацетолактатна синтаза (ALS). Деленето на клетките на плевелите спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа. Видимите симптоми (промяна в цвета на плевелите, избеляване, некроза) се наблюдават до 1-2 седмици след третирането, което зависи и от условията на растеж и чувствителността на плевелите.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

За постигане на максимален ефект се препоръчва прибавянето на прилепител и приложение в ранни фази на активно растящите плевели, след 3-ти лист на културата.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Бръшлянолистно великденче, бяла лобода, великденче, войничица, врабчови чревца, видове коприва, див мак, дива ряпа, живовляк, видове здравец, колендро, самосевка кориандър, лайка, лапад, летен горицвет, мак, млечок, млечка, мъртва коприва, обикновен спореж, обикновен щир, обикновена колянка, обикновено огнивче, овчарска торбичка, паламида, пача трева, персийско великденче, петниста бударица, пипериче, поветицовидно фасулче, подрумче, видове полска незабравка, полски невен, полски рожец, полско великденче, попова лъжичка, прасковолистно пипериче, ралица, самосевка рапица, самосевка слънчоглед, синап, синя метличина, слез, фасулче, черен синап и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact