Батъл™ Делта - хербицид

 

БИТКАТА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИТЕ ВЕЧЕ Е СПЕЧЕЛЕНА

 

Батъл™ Делта осигурява сигурен и надежден контрол на житните и широколистни плевели при пшеница, ечемик, ръж и тритикале. Комбинацията от две различни по действие активни вещества има важно значение за управлението на резистентността.

 

 АКТИВНО ВЕЩЕСТВО  400 г/л флуфенацет +
 200 г/л дифлуфеникан
 ФОРМУЛАЦИЯ  Суспензионен концентрат (СК)
 КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА  Втора професионална
 ОПАКОВКА  5 литра
 HRAC група  K3, F1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

 КУЛТУРА  Пшеница, ечемик, ръж, тритикале
 ВРЕДИТЕЛ  Житни и широколистни плевели
 ДОЗА  60 мл/дка
 ПРИЛОЖЕНИЕ След сеитба преди поникване на културата (BBCH 00-09)
или 
Ранно вегетационно приложение:
от 1-ви до 3 лист на културата (ВВСН 10-13)
 КАР. СРОК  няма

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Флуфенацет се поема от листата (главно от колеоптила) и корените на растението и чрез ксилема и флоема се придвижва през растението до зоната на меристемните тъкани. Основната зона на абсорбция и въздействие върху тревните плевели е покълващия зародиш (колеоптил).

 

Дифлуфеникан се абсорбира както през корените, така и през покълнващия зародиш и после се разпространява към меристемната тъкан. Когато се прилага върху листата, е нужно добро покритие, защото транслокацията му е ограничена.

 

След третиране с хербицида Батъл™ Делта, растежът на плевелите се забавя още в рамките на няколко часа, а видимите симптоми са налице след няколко дни. Появяват се бели/лилави обезцветени участъци в зоната на контакт с хербицида. Тези обезцветени участъци постепенно нарастват, растенията се засукват и загиват в рамките на 2-4 седмици, в зависимост от големината на плевела и условията на околната среда. Чувствителните житни плевели често не успяват да поникнат от почвата.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Възможна е проява на фитотоксичност при почвено приложение при твърда пшеница. Препоръките на фирмата, за да се минимизират рисковете, са следните:

- Приложение само ранно вегетационно
- Максимална доза 40 мл/дка (16 гав/дка флуфенацет + 8 гав/дка дифлуфеникан)
- Без използване в програма или смесване с продукти на база просулфокарб
- Без използване в програма или смесване с други продукти, съдържащи дифлуфеникан 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact