Кораген® 20 СК - инсектицид

 

Антраниламиден широкоспектърен инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на широк спектър от гризещи неприятели

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   200 г/л ринаксипир (хлорантранилипрол)
  ФОРМУЛАЦИЯ   СК (суспензионен концентрат)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   200 мл
  HRAC Група   28

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Зърнено-фуражна и сладка царевица
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis),

  Нощенки  (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua,

  Spodoptera litoralis), Ливадна пеперуда (Loxostege

  sticticalis)

  ДОЗА   10-15 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   При достигане на Икономически праг на вредност (ИПВ),

  ИПВ за царевичен стъблопробивач: 10 броя яйчни

  купчинки на 100 растения

  КАР. СРОК   7 дни
  КУЛТУРА   Картофи
  НЕПРИЯТЕЛИ

  1. Колорадски бръмбар

  2. Картофен молец

  ДОЗА

  1. 6 мл/дка

  2. 12,5-17,5 мл/дка

  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите

  и първи вгризвания (ВВСН 31-93)

  КАР. СРОК    14 дни
  КУЛТУРА

  Овощни (ябълки, круши, праскови,

  нектарини,кайсии, сливи)

  НЕПРИЯТЕЛИ

  Ябълков плодов червей, листоминиращи молци,

  листозавивачки,   Сливов плодов червей, Източен

  плодов червей, Малка зимна   педомерка, Прасковен

  клонков молец, Петнистокрила дрозофила

  ДОЗА
  0,016 % (16 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите и

  първи вгризвания

  КАР. СРОК
  14 дни
  КУЛТУРА
  Орехи, кестени, бадеми, лешници
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Плодови червеи, Кестенов хоботник, Прасковен молец,

  Лешников хоботник

  ДОЗА
  0,018% (18 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От яйцеснасяне до начало на излюпване на ларвите

  и първи вгризвания (ВВСН 73-87)

  КАР. СРОК
  21 дни
  КУЛТУРА
  Лозя (винени и десертни сортове)
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Гроздови молци, Малка лозова листозавивачка,

  Петнистокрила дрозофила

  ДОЗА
  0,015% (15 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От яйцеснасяне до начало на излюпване на

  ларвите и първи вгризвания (ВВСН 57-83)

  КАР. СРОК
  30 дни - винени сортове

  3 дни - десертни сортове

  КУЛТУРА
  Домати и патладжани
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Нощенки, Доматен миниращ молец, Ливадна пеперуда

  (Loxostege sticticalis)

  ДОЗА
  14-20 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От яйцеснасяне до начало на излюпване на

  ларвите и първи вгризвания (ВВСН 71-89)

  КАР. СРОК
  1 ден

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Кораген® 20 СК е инсектицид с принципно нов начин на действие от групата на антраниламидите с предимно стомашно, но и контактно действие, изразен ово-ларвициден ефект, като при някои видове действа и на възрастните. След третиране с Кораген® 20 СК ларвите спират да се хранят почти веднага, но загиват след 24-60 часа. Може да върнат част от поетата храна и така да останат залепени за листа, без да нанасят никакви щети. Кораген® 20 СК се придвижва трансламинарно в растението и има удължено последействие, като запазва високата си активност 14-21 дни след третирането.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Да се третира при достигане на ИПВ за различните неприятели.

 

Приложение при царевица: Високата плътност на Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) може значително да намали добива и да доведе до икономически загуби. Третира се 5-7 дни след засичане на пика на летежа и при достигане на ИПВ (10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство). Засичане на пика на летежа може да бъде извършен чрез поставяне на феромонови уловки, последвано от обследване за яйчни купчинки. Провеждат се максимум две последователни третирания на сезон.

 

Приложение при картофи: За най-добра защита Кораген® 20 СК се прилага в начало на излюпването, при наличие на ларви от първа възраст или при установяване на първи повреди. Използване на Кораген® 20 СК в доза 6 мл/дка осигурява дълготраен контрол (21 дни), дори и при много силно нападение от колорадски бръмбар.

 

Приложение при овощни (семкови и костилкови): За най-добра защита на плодовете Кораген® 20 СК се прилага преди начало на излюпване на яйцата срещу първо и второ поколение. За да се постигне добър контрол на едно поколение от ябълков плодов червей са необходими две или повече третирания с подходящи инсектициди. Кораген® 20 СК трябва да се прилага в програма с други инсектицид с

различен от неговия начин на действие, като третиранията с него не трябва да надхвърлят повече от 2 през вегетацията.

 

Приложение при лозя: За оптимален контрол Кораген® 20 СК се прилага по време на яйцеснасянето и до начало на излюпване на първите ларви и първи вгризвания. Максимален брой третирания през вегетацията: 1 третиране при винени сортове и до 2 третирания при десертни сортове. Интервал на приложение: 14 дни.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact