Симакс - биостимулант

 

Натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията

 

  Състав

  17.7 % екстрат от морски водорасли от вида Ascophyllum

  nodosum

  3.3 % w/w азот (N)

  1.6 % w/w водоразтворим фосфорен пентаоксид (Р2О5)

  2.7.% w/w водоразтворим калиев оксид (К2О)

  Микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури

 

Житни култури, рапица, царевица, картофи, зеленчуци, овощни, лозя и други култури

  Доза   150 - 300 мл/дка
  Приложение

 

По всяко време в периода на растеж на културата.

 

Житни култури: 150-300 мл/дка във фаза начало на братене (ВВСН 21-23).

Повторно третиране се прави след 6 седмици във фаза начало на нарастване на стъблото (ВВСН 30-31).

При пшеница е възможно и трето приложение в края на вретенене на културата до преди цъфтеж (ВВСН 47-59).

 

Рапица: 150 мл/дка веднага след поникване, когато има достатъчно листна маса, която да поеме разтвора, с повторение след 6 седмици.

Последващи третирания могат да се правят на всеки 6 седмици, ако се налага.

 

Царевица (вкл. и сладка царевица): 150 мл/дка във фаза 2-4 лист на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото.

Следващи повторения са възможни в интервал 4-6 седмици, ако е необходимо.

 

Лозя: Еднократно приложение на 300 мл/дка във фаза начало на развитие на листата.

 

Картофи: 150 мл/дка в интервал през 7-14 дни в периода на растеж.

При сортове, отглеждани за семепроизводство или такива, които залагат по-малко клубени, се препоръчва допълнително третиране в доза 250 мл/дка около 10 дни преди начало на формиране на клубените, с повторение по време на начало на формиране на клубените.

 

Семкови овощни видове (ябълки и круши): 300 мл/дка приложими до 8 пъти като част от програма за третиране до прибиране на реколтата. При ябълки третирането започва във фаза „миши уши“. При круши – във фаза „зелен конус“.

 

Костилкови овощни видове: 300 мл/дка до 5 пъти през равни интервали по време на   вегетацията, до прибиране на реколтата.

При череши пръскането започва от фаза бял бутон. 

При черешите може да се направят до три пръскания и след прибиране на реколтата до опадане на листата.

При сливи пръскането може да започне в края на цъфтежа след опадане на венчелистчетата.

 

Зеленчуци и салатни зеленчукови култури: Еднократно третиране на 300 мл/дка след разсаждане.

 

Хмел: 300 мл/дка, когато филизите са около 15 см, до 4 повторения през 2-3 седмици, докато филизите достигнат половината височина на телената конструкция.

 

Ягоди: Еднократно приложение на 300 мл/дка от фаза начало на развитие на листата до отваряне на цветовете.

 

Луковични растения: 300 мл/дка при поява на първите пъпки и повторение след цъфтеж. Да не се пръска по време на цъфтеж, тъй като препаратът може да остави петна по венчелистчетата.

 

Плодни храсти: 300 мл/дка в интервал от 3 седмици от начало на разлистване до начало на цъфтеж (касис, френско грозде) или 7-14 дни преди беритба (цариградско грозде).

  

Пасища: трева за силаж – 560 мл/дка се прилагат 28 дни преди всяко косене.

 

Постоянни пасища: 560 мл/дка в интервал 4-6 седмици по време на вегетацията.

  

Разсад: За разсад се препоръчва натопяване или накисване на корените в разтвор на Симакс в разреждане 1:300 в продължение на 24 часа преди пресаждане.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

Симакс е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

 

Приложен в подходящата фенофаза, Симакс осигурява повишаване на нивата на растителните хормони (особено на цитокинините), което стимулира метаболизма на растението като цяло. Това от своя страна

стимулира приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати от културното растение. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растението в периоди на активен растеж.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact