Симакс - биостимулант

 

Натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията

 

  Състав

  17.7 % екстрат от морски водорасли от вида Ascophyllum

  nodosum

  3.3 % w/w азот (N)

  1.6 % w/w водоразтворим фосфорен пентаоксид (Р2О5)

  2.7.% w/w водоразтворим калиев оксид (К2О)

  Микроелементи (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури

  Житни култури, рапица, царевица, картофи, зеленчуци,

  овощни, лозя и други култури

  Доза   150 - 300 мл/дка
  Приложение

  По всяко време в периода на растеж на културата.

 

  Житни култури: 150-300 мл/дка във фаза начало на братене

  (ВВСН 21-23).

  Повторно третиране се прави след 6 седмици във фаза начало

  на   нарастване на стъблото (ВВСН 30-31).

  При пшеница е възможно и трето приложение в края на

  вретенене   на културата до преди цъфтеж (ВВСН 47-59).

 

  Рапица: 150 мл/дка веднага след поникване, когато има

  достатъчно листна   маса, която да поеме разтвора, с повторение

  след 6 седмици. Последващи   третирания могат да се правят на

  всеки 6 седмици, ако се налага.

 

  Царевица (вкл. и сладка царевица): 150 мл/дка във фаза 2-4

  лист на културата с повторение във фаза нарастване на стъблото.

  Следващи повторения са възможни   в интервал 4-6 седмици, ако

  е необходимо.

 

  Лозя: Еднократно приложение на 300 мл/дка във фаза начало

  на развитие на листата.

 

  Картофи: 150 мл/дка в интервал през 7-14 дни в периода на

  растеж. При сортове,   отглеждани за семепроизводство или

  такива,   които залагат по-малко клубени, се   препоръчва

  допълнително   третиране в доза 250 мл/дка около 10 дни

  преди начало на формиране на клубените, с повторение по

  време на начало на формиране на клубените.

 

  Семкови овощни видове (ябълки и круши): 300 мл/дка

  приложими до 8 пъти като част   от програма за третиране до

  прибиране на реколтата. При ябълки третирането започва във

  фаза „миши уши“. При круши – във фаза „зелен конус“.

 

  Костилкови овощни видове: 300 мл/дка до 5 пъти през равни

  интервали по време на   вегетацията, до прибиране на реколтата.

  При череши пръскането започва от фаза бял бутон. 

  При черешите може да се направят до три пръскания и след

  прибиране на реколтата до опадане на листата. При сливи

  пръскането може да започне в края на цъфтежа след опадане 

  на венчелистчетата.

 

  Зеленчуци и салатни зеленчукови култури: Еднократно

  третиране на 300 мл/дка след разсаждане.

 

  Хмел: 300 мл/дка, когато филизите са около 15 см, до 4

  повторения през 2-3 седмици, докато филизите достигнат

  половината височина на телената конструкция.

 

  Ягоди: Еднократно приложение на 300 мл/дка от фаза начало

  на развитие на листата до отваряне на цветовете.

 

  Луковични растения: 300 мл/дка при поява на първите пъпки

  и повторение след цъфтеж. Да не се пръска по време на цъфтеж,

  тъй като препаратът може да остави петна по венчелистчетата.

 

  Плодни храсти: 300 мл/дка в интервал от 3 седмици от начало

  на разлистване до начало на цъфтеж (касис, френско грозде) или

  7-14 дни преди беритба (цариградско грозде).

  

  Пасища: трева за силаж – 560 мл/дка се прилагат 28 дни преди

  всяко косене.

 

  Постоянни пасища: 560 мл/дка в интервал 4-6 седмици по

  време на вегетацията.

  

  Разсад: За разсад се препоръчва натопяване или накисване на

  корените в разтвор на Симакс в разреждане 1:300 в продължение

  на 24 часа преди пресаждане.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

Симакс е смес от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията.

 

Приложен в подходящата фенофаза, Симакс осигурява повишаване на нивата на растителните хормони (особено на цитокинините), което стимулира метаболизма на растението като цяло. Това от своя страна

стимулира приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати от културното растение. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растението в периоди на активен растеж.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact