Авант® 150 ЕК - инсектицид

 

Единственият инсектицид от новата химична група оксадиазини. Осигурява дълготрайна защита и контролира широк спектър гризещи и някои смучещи насекоми

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   150 г/л индоксакарб
  ФОРМУЛАЦИЯ   Емулсионен концентрат (ЕК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   1 литър
  HRAC Група   22А

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Рапица
  НЕПРИЯТЕЛИ   Рапичен цветояд (Meligethes aeneus)
  ДОЗА   17 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При достигане на ИПВ и от фаза „зелен бутон”

  до фаза „жълт бутон”

  КАР. СРОК   няма
  КУЛТУРА   Зърнено-фуражна и сладка царевица
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), Нощенки

  (Sesamia monagrioides, Mythimna unipuncta, Helicoverpa

  armigera), Диабротика,   западен коренов царевичен

  червей (Diabrotica virgifera)

  ДОЗА   25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При достигане на Икономически праг на вредност (ИПВ),

  ИПВ за царевичен стъблопробивач: 10 броя яйчни

  купчинки на 100 растения

  КАР. СРОК

  3 дни - сладка царевица

  Няма - зърнено-фуражна царевица

  КУЛТУРА   Лозя
  НЕПРИЯТЕЛИ   1. Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)

  Еднопоясен гроздов молец (Eupoecilia ambiguella)

  2. Цикади

  3. Лозова листозавивачка (Sparganothis pilleriana)

  ДОЗА   25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   1. Преди начало на излюпване на яйцата и във

  фаза на културата от поява на цвета до размер на

  зърната, колкото грахово зърно до омекване

  2. При достигане на ИПВ

  3. От момента на излюпване на ларвите

  КАР. СРОК   10 дни
  КУЛТУРА
  Домати, пипер, патладжан
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Памукова нощенка (H. аrmigera),

  Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

  ДОЗА
  25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При поява на първите ларви и от 5-ти лист

  до пълна зрялост

  КАР. СРОК

  3 дни

  КУЛТУРА
  Краставици, тиквички
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Нощенки (H. armigera, A. gamma, Ch. Chalcites, S.

  exigua, S. litoralis) Царевичен стъблопробивач

  (O. nubilalis, Mythimna unipuncta, Trichoplusia ni)

  ДОЗА
  25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При поява на първите ларви и от 3-ти лист до пълна

  зрялост

  КАР. СРОК
  1 ден
  КУЛТУРА
  Праскови, нектарини
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Източен плодов червей (Cydia molesta),

  Плодова корогризачка (A. orana),

  Прасковен молец (A. lineatella)

  ДОЗА
  0,0333% (33,3 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Преди начало на излюпване на първите яйца.

  BBCH 50-59 (затворени цветни пъпки до„бял бутон“)

  и BBCH 69-89 (край на цъфтеж до 7 дни преди беритба)

  КАР. СРОК
  7 дни
  КУЛТУРА
  Пъпеши, тикви, дини
  НЕПРИЯТЕЛИ
  Памукова нощенка (H. аrmigera)
  ДОЗА
  25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  При поява на първите ларви и от 5-ти лист

  до преди цъфтеж на културата

  КАР. СРОК
  3 дни
  КУЛТУРА
  Череши
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Плодова корогризачка (Adoxophyes orana)

  Листозавивачки (Archips sp.)

  ДОЗА
  0,0333% (33,3 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Преди начало на излюпване на първите яйца.

  BBCH 50-59 (затворени цветни пъпки до„бял бутон“) и

  BBCH 69-89 (край на цъфтеж до 14 дни преди беритба)

  КАР. СРОК
  14 дни
  КУЛТУРА
  Ябълки и круши
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Източен плодов червей (C. pomonella), Ябълков плодов

  червей, Листозавивачки (A. Ljungiana, P. heparana, P.

  ribeana), Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis)

  ДОЗА
  0,0333% (33,3 мл/дка)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Преди начало на излюпване на първите яйца.

  BBCH 50-59 (набъбване на цветните пъпки до преди

  цъфтеж) и BBCH 69-89 (край на цъфтеж до 7 дни преди

  беритба)

  КАР. СРОК
  7 дни
  КУЛТУРА
  Зеле, карфиол, броколи
  НЕПРИЯТЕЛИ
  Бяла зелева пеперуда (Pieris brassicae)

  Зелева нощенка (Mamestra brassicae)

  ДОЗА
  17 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При поява на първите ларви и от 3-ти лист до

  3 дни преди прибиране на реколтата

 

  КАР. СРОК
  1 ден
  КУЛТУРА
  Артишок
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Нощенки (H. аrmigera, M. brassicae, S. exigua,

  S. littoralis) Дяволска пеперуда (Vanessa cardui)

  ДОЗА
  25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При поява на първите ларви

  КАР. СРОК
  10 дни
  КУЛТУРА
  Спанак, марули
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Нощенки (H. аrmigera, S. exigua, S. littoralis,

  A. gamma, M. brassicae, Ch. Chalcites)

  ДОЗА
  25 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  При поява на първите ларви

  За културата: BBCH 13-49

  (от 3- ти лист до формиране на листна маса)

  За семепроизводство: BBCH 13-59

  (от 3-ти лист до видими първи цветни листенца )

  КАР. СРОК
  Спанак: 10 дни

 

  Марули: 3 дни

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Авант® 150 ЕК се придвижва трансламинарно в растението и е с предимно стомашно, но има и контактно действие. Авант® 150 ЕК е ефективен срещу всички ларвни стадии, но се препоръчва приложение непосредствено преди излюпване на ларвите или в много ранни етапи от развитието им. При рапичния цветояд Авант® 150 ЕК действа и на възрастните.

 

Неприятелите, изложени на действието на индоксакарб, спират да се хранят след 1-2 часа, стават дезориентирани, с некоординирани движения, парализират се и загиват за 24-60 часа след третирането. За разлика от останалите инсектициди, при третираните с Авант® 150 ЕК неприятели, не се наблюдава нок-даун ефект, но те спират да се хранят почти незабавно и не причиняват повече вреди.

 

Авант® 150 ЕК има висока персистентност – ефектът се запазва, ако неприятелят премине върху третираната площ след като третирането е извършено. Ефикасността на продукта се запазва висока до 15 дни след третиране, особено ако се добави подходящ прилепител.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Да не се третира по време на цъфтеж.

 

Да се третира при достигане на ИПВ за различните неприятели. При необходимост, да се извършат и допълнителни третирания, максимално 1 третиране при рапица, до 4 – при овощни, 3 – за останалите култури.

 

Приложение при рапица: ИПВ: 1 - 2 възрастни по бутоните. За оптимална защита се третира от фаза „зелен бутон” до фаза „жълт бутон. При рапица Авант® 150 ЕК осигурява дълготрайна защита с едно третиране – приложен във фаза бутонизация защитава растенията и по време на цъфтеж; спестява време и разходи за повторно пръскане и гарантира развитието на повече шушулки с по–голяма маса, което води до увеличаване на добива.

 

Приложение при лозя: Третирането срещу 1-во поколение на гроздовите молци се извършва в началото на излюпване на яйцата, преди или след цъфтеж на културата. Срещу 2-ро поколение се провеждат 1 или 2 третирания в зависимост от степента на нападение.

Срещу лозова листозавивачка се третира от момента на излюпването на гъсениците, при гъсеници с размери 3 до 10 мм. Третирането може да се повтори 10 до 15 дни по-късно, при необходимост.

 

Срещу цикади се третира, когато се достигне прагът на вредност от 50 подвижни форми за 100 листа.

 

Приложение при зеленчуци: Tретиранията срещу памуковата нощенка и доматен миниращ молец трябва да се извършват при появата на първите ларви. При зеленчуци, отглеждани на открито, Авант® 150 ЕК се прилага от фаза 5-ти лист до пълна зрялост, като се съобразява карантинният срок. При зеленчуци, отглеждани в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), Авант® 150 ЕК може да се

използва от момента, в който първото съцветие е ясно различимо до 3 дни преди прибиране на реколтата. При пръскане в оранжерии, бомбусите трябва да се приберат преди третирането, до изсъхване на работния

разтвор.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact