ЕКСПРЕС™ 50 СГ

Ефективен, Надежден Хербицид, част от ExpressSun™ Технология при Слънчоглед

 

Системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за контрол на широколистни плевели, за употреба при слънчогледови хибриди на фирма Пионер, САЩ , толерантни на Експрес® 50 СГ.

 

Съдържание: 500 г/кг трибенурон метил.

 

Формулация: Водоразтворими гранули по нова, SXTM технология, патент на ДюПонTM.

 

Опаковка: 100 г.

 

Механизъм на действие

Експрес™ 50 СГ съдържа трибенурон метил – хербицид от групата на сулфунилуреите.

 

Експрес™ 50 СГ се абсорбира най-вече от листата и корените и бързо се придвижва в цялото растение. Хербицидът блокира деленето на клетките във вегетационните върхове на корените и стъблата на чувствителните растения.

 

Растежът на плевелите спира няколко часа след третирането, но видимите симптоми се появяват 5-10 дни по-късно. Пълното загиване на плевелите става за 15-25 дни. По-малко чувствителните плевелни видове и напредналите в своето развитие растения могат и да не загинат напълно, но остават стопирани в своето развитие и не конкурират културата по отношение на хранителни вещества и вода. Експрес™ 50 СГ е много ефективен, когато се прилага на малки по височина, активно растящи плевели.

 

Приложение:   

 

КУЛТУРА ВРЕДИТЕЛ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА
Слънчоглед - хибриди на фирма Пионер, САЩ, толерантни на Експрес™ 50 СГ Едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. бутрак (Xanthium strumarium) и паламида (Cirsium arvense)  Вегетационно, в ранни фази от развитието на широколистните плевели, след 2-ри (ВВСН 12) лист на слънчогледа. 4 г/дка + 0,1 % Тренд® 90

 

Карантинен срок: 30 дни.

 

 • Най – добър ефект се постига, когато Експрес™ 50 СГ се прилага върху малки на височина, активно растящи плевели.

 • Приложението на Експрес™ 50 СГв регистрираната доза от 4 г/дка гарантира унищожаване на упорити плевели като бутрак, лобода и прераснала паламида.

 • Експрес™ 50 СГ се прилага максимум 1 път през вегетацията.

 • Експрес™ 50 СГ е селективен по отношение на фазата на толерантните слънчогледови хибриди на Пионер.

 • Определяща за хербицидния ефект е фазата на плевелите. Експрес® 50 СГ унищожава плевелите, които вече са поникнали или никнат по време на приложението.

 • Най-подходяща фаза за третиране на широколистните плевели е 2

 • 6 лист (в т.ч. бутрак) и 10 - 15 см за паламида.

 • Препоръчва се третирането с Експрес™ 50 СГ да става до 8-ми лист на слънчогледа, тъй като след тази фаза се получава „ефект на чадъра”.

 • Пръскачката трябва да се настрои правилно, за да се избегнат случаите на недостатъчно дозиране на хербицида. Трябва да се постигне добро покритие на плевелната маса.

 • Трябва да се избягва припокриване на участъци при третиране с Експрес™ 50 СГ.

 • Прибавянето на прилепител Тренд® 90 - 0,1 % подобрява значително хербицидния ефект на продукта, като спомага работният разтвор да се разпредели равномерно върху растителните части и да не се оттича под формата на капки. Това особено важи, когато плевелите са затормозени от суша, ниски температури или друг стресов фактор, или при плевели, чиято повърхност се мокри трудно поради власинки или восъчен налеп (паламида, бутрак, лобода).

Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact