БЕФЛЕКС - хербицид

 

Широкоспектърен системен хербицид за контрол на широколистни плевели в житни култури.

 

Активно вещество: бефлубутамид 500 г/л

 

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Регистрации в България:

 

Хербицидът Бефлекс е разрешен за употреба при пшеница и ечемик срещу едногодишни широколистни плевели. Прилага се в доза 50 мл/дка след сеитба, преди или след поникване на културата (2-3 лист).

 

Механизъм на действие:

 

Хербицидът Бефлекс действа като спира процеса на фотосинтеза чрез потискане биосинтеза на каротеноиди в клетките. Поема се през корените и вегетационния връх на покълващите плевели.

 

Спектър на действие:

 

Хербицидът Бефлекс е силно селективен за културите и с висока степен на ефикасност срещу широколистните плевели. Остава активен до 7-8 седмици след приложение, като по този начин действа и при случаи на вторично заплевеляване.

 

Хербицидът Бефлекс е ефикасен и срещу някои житни плевели (ветрушка, овсига).

 

Хербицидът Бефлекс е с широк спектър на действие срещу голям брой широколистни плевели: бръшлянолистно великденче, врабчово семе, див мак, див овес, звездица, лайка, лепка, лисича опашка, овчарска торбичка, паламида, подрумче, полска теменуга, полски синап, ралица, росопас, стъблообхватна мъртва коприва, фасулче и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact