ФОКСТРОТ 69ЕВ

Високоефективен селективен листен хербицид, предназначен за борба срещу едногодишни житни плевели – див овес, лисича опашка, полска класица, осилеста ветрушка, видове кощрява, видове просо, приложен еднократно след сеитба на пшеница и ечемик.

 

Активно вещество: Феноксапроп-П-етил 69 г/л + антидот

 

Формулация: Маслено-водна емулсия (ЕВ)

 

Карантинен срок: 60 дни

 

Категория на употреба: I-ва (разрешен за употреба от специалисти)

 

Регистрации в България:

 

ФОКСТРОТ 69 ЕВ е разрешен за употреба срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при пшеница и ечемик в доза 100 мл/дка, внесен от фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

 

Спектър на действие:

 

Kонтролира широк спектър едногодишни житни плевели, включително и див овес, в пшеницата и ечемика. Селективността на хербицида предполага по-дълъг период на приложение – от фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите (дивия овес). Без ограничения в сеитбооборота.

 

Какво показва практиката:

 

Най-добър икономически ефект при пшеница се постига с комбинацията

 

ФОКСТРОТ 69 ЕВ + ИМПАКТ 25 СК + ЛИСТЕН ТОР


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact