АЛКАНС СИНК ТЕК - хербицид

 

 

Почвен хербицид за контрол на голям брой плевели при картофи.

 

 

Активно вещество: пендиметалин 298 г/л;  кломазон 43 г/л

 

Формулация: Капсулирана суспензия (КС)

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: II-ра (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

 

Регистрации в България:

 

Хербицидът Алканс Синк Тек е разрешен за употреба при картофи (с изключение на картофи отглеждани за посев). Контролира едногодишни житни и широколистни плевели. Прилага се в доза 250 мл/дка след сеитба и преди поникване на културата. Хербицидът Алканс Синк Тек може да се прилага един път годишно.

 

Механизъм на действие:

 

Активното вещество кломазон възпрепятства биосинтеза на фотосинтетични пигменти, а пендиметалинът нарушава формирането на микротубулите, което пречи на деленето на клетките.

Действието на хербицида продължава до 8 седмици след прилагането му, като по този начин действа на поникващите плевели от момента на покълването им в почвата.

 

Спектър на действие:

 

Хербицидът Алканс Синк Тек е с широк спектър на действие срещу голям брой плевели като бяла лобода, куча лобода хибридна, кръвно просо, диплотаксис, обикновена лепка, едногодишна метлица, обикновен щир, тученица, видове кощрява, черно куче грозде, бутрак, просфорник, татул, кокошо просо, блатно еньовче, пача трева, фасулче и др.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact