АЛКАНС СИНК ТЕК - хербицид

 

 

Почвен хербицид за контрол на голям брой плевели при картофи

 

 

Активно вещество: 298 г/л пендиметалин + 43 г/л кломазон

 

Формулация: Капсулирана суспензия (КС)

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: Втора професионална (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Опаковка: 5 литра

 

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОЗА

Картофи (с изключение на картофи отглеждани

за посев)

Едногодишни широколистни и житни плевели

След сеитба и преди поникване на културата

(ССПП)

250 мл/дка

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Нова технология на формулацията наречена SYNCtec, която позволява и двете активни вещества да бъдат формулирани в една капсула. Едновременно действие на две активни вещества.

 

Активното вещество кломазон възпрепятства биосинтеза на фотосинтетични пигменти, а пендиметалинът  нарушава формирането на микротубулите, което пречи на деленето на клетките.

 

Действието на хербицида продължава до 8 седмици след прилагането му.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Добър до много добър контрол: Бяла лобода (Chenopodium album), Куча лобода хибридна (Chenopodium hybridum), Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Диплотаксис (Diplotaxis erucoides), Лепка обикновена (Galium aparine), Метлица едногодишна (Poa annua), Тученица (Portulaca oleracea), Кощрява прешленеста (Setaria verticillata), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Кострец градински (Sonchus oleraceus), Свиница (Xanthium sp.)

 

Умерен до добър контрол: Просфорник (Abuthilon theophrasis), Щир обикновен (Amaranthus retroflexus), Татул (Datura stramonium), Кокошо просо (Echinochloa crus-galli), Блатно еньовче (Galium palustre), Пача трева (Polygonum aviculare), Фасулче (Polygonum convolvulus)

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact