ФОКСТРОТ 69ЕВ

Високоефективен селективен хербицид за борба срещу едногодишни житни плевели

 

Активно вещество: 69 г/л феноксапроп-П-етил + антидот (клокинтоцет – мексил)

 

Формулация: Маслено-водна емулсия (ЕВ)

 

Карантинен срок: 60 дни

 

Категория на употреба: Първа професионална (разрешен за употреба от специалисти)

 

Опаковка: 1 литър

 

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ ДОЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Пшеница и ечемик

Едногодишни житни

плевели, в т.ч. див овес

100 мл/дка

Внесен от фаза 3-ти лист до края на братене на

плевелите (дивия овес)

 

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Селективен, вегетационен хербицид с контактно и системно действие, за контрол на едногодишни житни плевели при пшеница и ечемик. Поема се от листата на третираните плевели и се транслоцира акропетално и базипетално, като потиска ензимите отговарящи за синтеза на мастни киселини в клетката.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Високоефективен селективен листен хербицид, за борба срещу едногодишни житни плевели, който се прилага еднократно по време на вегетацията на житните култури.

Селективността на хербицида предполага по-дълъг период на приложение – от фаза 3-ти лист до края на братене на плевелите (дивия овес).

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Отличен контрол на едногодишни житни плевели като див овес, лисича опашка, полска класица, осилеста ветрушка, видове кощрява, видове просо.

 

Какво показва практиката:

 

Най-добър икономически ефект при пшеница се постига с комбинацията

 

ФОКСТРОТ 69 ЕВ + ИМПАКТ 25 СК + ЛИСТЕН ТОР


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact