ОМНЕРА™ ОД - хербицид

 

Мощно ново решение за отличен контрол на широколистните плевели при житни култури

 

Омнера™ ОД е вегетационен, системен, листен хербицид с удължено действие, за борба с едногодишни и многогодишни широколистни плевели с фокус върху лепка и повитица.

 

Хербицидът Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни начина на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия. Отлична ефикасност срещу самосевка технологична рапица (приложен в ранен етап от развитие на плевелите) и технологичен слънчоглед. Прилага се без прилепител.

 

Активни вещества: 135 г/л флуроксипир + 30 г/л тифенсулфурон-метил + 5 г/л метсулфурон-метил

 

Формулация: Маслена дисперсия (ОД), формулирана по LQM™ технология

 

Карантинен срок: няма

 

Категория на употреба: Втора професионална (разрешен за употреба само от лица, притежаващи сертификат)

 

Опаковка: 5 литра

 

КУЛТУРА КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ ДОЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пшеница, ечемик,овес, ръж, тритикале и твърда пшеница

Едногодишни и многогодишни широколистни плевели с фокус върху лепка и повитица, както и технологични самосевки от рапица и слънчоглед

75-100 мл/дка

Зимни житни: от братене до пълната поява на

флагов лист

Пролетни житни: от 2-ри лист до пълна поява на

флагов лист

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Омнера™ ОД е вегетационен, системен, листен хербицид с удължено действие. Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни механизма на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Дозата на Омнера™ ОД може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка.

Прераснала лепка може да се контролира успешно до 20-30 см височина, като се използва доза 100 мл/дка.

 

Омнера™ ОД може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Омнера™ ОД е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact