Бариба 250 СК – фунгицид

 

Широкоспектърен фунгицид за борба с икономически важни болести по пшеница, ечемик и рапица

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   250 г/л азоксистробин
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА

  5 литра (Бариба 250 СК се предлага само като част от

  Пакет Протект)

  HRAC Група   11

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Пшеница
  ВРЕДИТЕЛ

  Кафява ръжда (Puccinia reconditа), брашнеста мана

  (Erysiphe graminis) и ран листен пригор (Septoria tritici)

  ДОЗА   60-80 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Двукратно през 14 дни във фаза от началото на

  удължаване на стъблото до края на цъфтежа на

  културата (ВВСН 30-69)

  КАР. СРОК   35 дни
  КУЛТУРА   Ечемик
  ВРЕДИТЕЛ   Брашнеста мана (Erysiphe graminis) 
  ДОЗА   80 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Еднократно във фаза от началото на удължаване

  на стъблото до края на изкласяването на културата

  (ВВСН 30-59)

  КАР. СРОК   35 дни
  КУЛТУРА   Маслодайна рапица
  ВРЕДИТЕЛ   Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum)
  ДОЗА   80 -100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  Еднократно във фаза цъфтеж на културата

  (ВВСН 60-69)

  КАР. СРОК   21 дни

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Бариба 250 СК е селективен фунгицид с широкоспектърно действие срещу гъбни патогени по много земеделски култури на открито и в оранжерийни условия. Активното вещество действа като инхибитор на митохондриалното дишане, чрез свързване с Qo на цитохрома b, нарушавайки енергийния цикъл в гъбния патоген и с това влияе на нарастването на мицела и спорите. Бариба 250 СК е системен продукт, който се разпространява трансламинарно в растението.

 

Обем на работния разтвор: 20-30 л/дка за пшеница и ечемик, 20-50 л/дка за маслодайна рапица с наземна техника.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

 

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact