Рапсин

 

Листно подхранване на рапица

 

  Състав   Азот (N) – 82 г/л

  Сяра (S) – 160 г/л

  Бор (B) – 50 г/л

  Манган (Mn) – 90 г/л

  Молибден (Mo) – 4 г/л

  Цинк (Zn) - 70 г/л

  Размер на опаковката   10 л

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Рапица, зеле и бобови култури
  Доза   100 - 300 мл/дка
  Приложение

  Рапица: От фаза 4-9 лист на рапицата с повторения

  (при необходимост) в 10-14-дневни интервали.

  Третирането продължава във фаза удължаване на стъблото.

 

  Бобови култури и зеле: Приложение в началото на

  сезона, когато културите имат достатъчно листна

  повърхност, която да поеме разтвора при пръскане.

  Ако е необходимо, може да се повтори през 10-14-дневни

  интервали до 4 седмици преди прибиране на реколтата.

 

Най-важните макро- и микроелементи за листно подхранване на рапица, зеле и бобови култури

 

Характеристика на продукта:

 

Най-важните макро- и микроелементи за листно подхранване на рапица, зеле и бобови култури.

Формулацията притежава най-съвременни характеристики, позволяващи по-добра съвместимост в резервоарни смеси, максимално покритие на листата и прилепване.

Това спомага за по-оптимална достъпност на елементите за културата, по-пълно поемане и абсорбция на сместа при приложение.

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact