Мейз Екстра – листен тор

 

Течен тор с фосфор, калий и цинк за листно подхранване на царевица и житни култури

 

  Състав   Фосфор (като P2O5) – 575 г/л

  Калий (като K2O) – 81 г/л

  Цинк (Zn) – 140 г/л

  Размер на опаковката   10 л

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  Култури   Царевица, житни и бобови култури
  Доза   100 - 200 мл/дка
  Приложение

  Царевица: 150-200 мл/дка от 3-ти лист на царевицата с

  повторения, ако е необходимо.

 

  Житни култури: 100-200 мл/дка от 3-ти лист на житните с

  повторения, при необходимост.

 

  Бобови: 200 мл/дка по всяко време до начало на цъфтеж.

 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

 

В началните етапи от развитието на културата осигурява фосфор в достъпна форма.

Фосфорът ускорява растежа на кореновата система на младите растения в дълбочина, което спомага за по- бързото формиране на здрава коренова система, бърз растеж и развитие.

Наличието на цинк способства за увеличаване устойчивостта на културата към болести.

Прилага се в ранен стадий заедно с хербициди.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact