ГЛИФОС УЛТРА

Неселективен системен тотален листен хербицид за борба срещу едногодиш ни и многогодишни житни и широколистни плевели.

 

Активно вещество: Глифозат 360 г/л

 

Формулация: разтворим концентрат (СЛ)

 

Карантинен срок: 30 дни

 

Категория на употреба: III-та – свободна употреба

 

Регистрации в България:

 

Лозя, овощни градини и свободни площи (стърнища):

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и балур от коренища, в доза 400-600 мл/дка.

Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, в доза 600-1200 мл/дка.

 

Свободни площи (ж.п. линии):

Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, в доза 1200 мл/дка.

 

Време на приложение:

 

Във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели.

 

Спектър на действие:

 

Унищожава всички най-важни и разпространени едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели в лозя, овощни градини, свободни площи (вкл. ж.п. линии) и стърнища.

 

ГЛИФОС 36 СЛ е формулиран с високотехнологичен прилепител и омекотител на водата, гарантиращи стабилно хербицидно действие независимо от климатичните условия и твърдостта на водата.


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact