Тренд® 90 – прилепител

 

Прилепител, подобрител за хербицидни разтвори

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   90 % изодецил алкохол етоксилат + 10 % вода
  ФОРМУЛАЦИЯ   Разтворим концентрат (СЛ)
  ОПАКОВКА   1 литър

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   СЛЪНЧОГЛЕД – ОРИЗ
  ДОЗА   0.1 % (100 мл ТРЕНД® 90 на 100 л. вода)
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  За употреба в резервоарни смеси с продукти за

  растителна защита

  ПРОДУКТИ   Експрес™ 50 СГ - Хемнико™ 24 СК

 

 

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Тренд® 90 е подобрител на хербицидното действие срещу плевелите. Използва се свойството му да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, чрез създаване на равномерен „филм“ върху листата на третираните растения.

Тренд® 90 подобрява прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата. По този начин се увеличава ефикасността на хербицида. Това е особено важно в периоди на бавен растеж / поради суша или студено време/, както и за плевели, чиито листа се омокрят трудно - било поради восъчен налеп или власинки. Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.

 

 
Тренд® 90 се предлага безплатно със следните продукти:

 

1 кг. Експрес™ 50 СГ + 5л Тренд® 90

 

1 л Хемнико™ 24 СК + 1л Тренд® 90

 

Пакет Интейл Плюс: 5 л Интейл™ + 4 л Бордър™ 480 СК + 4 л Тренд® 90

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact