Риза™ 25 ЕВ - фунгицид

 

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на брашнеста мана и видове ръжди

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   250 г/л тебуконазол
  ФОРМУЛАЦИЯ   ЕВ – емулсия, масло във вода
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Втора професионална
  ОПАКОВКА   1 литър
  HRAC Група   3

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА   Пшеница
  ВРЕДИТЕЛ   Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

  Видове ръжди (Puccinia spp.)

  ДОЗА   50 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   1-во приложение: от флагов лист до край на изкласяване (ВВ 37-57);

  2-ро приложение: от цъфтеж до късна млечна зрялост (ВВСН 61-77)

  КАР. СРОК   28 дни
  КУЛТУРА   Лозя
  ВРЕДИТЕЛ   Брашнеста мана (Uncinula necator)
  ДОЗА   40 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ

  От девети лист до узряване (BBCH 19-83)

  КАР. СРОК   14 дни

 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

 

• Риза™ 25 ЕВ е триазолов фунгицид, един от най-използваните в световен мащаб при много култури, за контрол на широк спектър от заболявания.

 

• Риза™ 25 ЕВ осигурява надежден контрол на болестите за период от 3-4 седмици.

 

• Продуктът е с много добро защитно и лечебно действие - а в някои случаи и изкореняващо.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Продуктът се абсорбира бързо от листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията чрез проводящите тъкани. Активното вещество потиска биосинтеза на ергостерол в мембраната на гъбната клетка (DMI), като по този начин предотвратява развитието на мицела на патогена. Благодарение на бързото проникване в растителните тъкани, Риза™ 25 ЕВ е устойчив на дъжд, паднал няколко часа след третирането, а благодарение на системните си свойства, продукта се придвижва бързо и се преразпределя равномерно в растителните части, като предпазва също и новият прираст.

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно етикета и спазвайте указанията написани в него!

Търсене на продукт

Търсене във всички продукти >>

култура
активно вещество
продукт

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact