Азака™ - фунгицид

 

Системен фунгицид с широк спектър на предпазно, лечебно и изкореняващо действие, ефикасен за борба срещу голям брой листни болести

 

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО   250 г/л азоксистробин
  ФОРМУЛАЦИЯ   Суспензионен концентрат (СК)
  КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА   Непрофесионална
  ОПАКОВКА   1 литър
  HRAC Група   11

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

  КУЛТУРА:   Пшеница, ечемик, ръж, тритикале
  НЕПРИЯТЕЛИ   Ръжди, хелминтоспориоза, листен, пригор
  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   Вегетационно от първи възел до край на цъфтежа
  КАР. СРОК   35 дни
  КУЛТУРА:   Брюкселско зеле
  НЕПРИЯТЕЛИ   Черни листни петна
  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   BBCH 20-49
  КАР. СРОК   14 дни
  КУЛТУРА:   Домати
  НЕПРИЯТЕЛИ   Мана, брашнеста мана,кафяви петна
  ДОЗА   80 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   10 или повече листа на главното стъбло до пълна зрялост
  КАР. СРОК   3 дни
  КУЛТУРА:    Маслодайни култури от сем. Кръстоцветни (рапица, синап, мак и див лен)
  НЕПРИЯТЕЛИ

  Склеротиниоза, гъбни заболявания по шушулките

  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   Сухо семе до 10 % от шушулките са оформени
  КАР. СРОК   21 дни
  КУЛТУРА:    Пъпеш  
  НЕПРИЯТЕЛИ   Мани, алтернариоза
  ДОЗА   80 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   BBCH 20-89
  КАР. СРОК   3 дни
  КУЛТУРА: 

  Семепроизвеждащи растения

  НЕПРИЯТЕЛИ   Ръжди, мани
  ДОЗА   100 мл/дка
  ПРИЛОЖЕНИЕ   BBCH 20-89
  КАР. СРОК   няма

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact