Мед 435 – листен тор

 

Неорганичен тор за листно подхранване на житни култури, лозя, овощни, зеленчуци

 

  Състав

  Мед (Cu) - 256 г/л под формата на меден оксихлорид

  Суспензионен концентрат

  Размер на опаковката   10 л

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

  Култури

  Лозя, житни култури, домати и други зеленчуци, овощни култури,

  зелеви култури, картофи и други

  Доза   200 - 500 мл/дка
  Приложение

  Пръскането се осъществява в периодите на активна

  вегетация, когато има наличие на достатъчно листна маса,

  която да поеме продукта.

  Да не се прилага преди фаза 3-ти лист на културата или

  когато растението е в състояние на стрес, причинен от

  суша или много високи температури.

 

 

Характеристика на продукта:

 

Микроелементът мед (Cu) стимулира правилното функциониране на ензимните системи в растенията и играе ключова роля в метаболитните процеси в клетките. Дефицит на мед може да настъпи при всички култури в

т.ч. житни, лозя, зеленчукови, овощни, зелеви, кореноплодни, пасища и др.

 

Дефицит на мед се наблюдава най-често при култури, отглеждани върху торфени почви, плитки варовикови почви и излужени почви.

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact