Етикети

 

Хербициди

 

ТРИОФЛЕКС™ LQM® pdf Етикет Триофлекс ОД.pdf (310.6 KB)
ФОКСТРОТ™ 69ЕВ pdf Етикет Фокстрот 69ЕВ.pdf (279.9 KB)
ОМНЕРА® ОД pdf Етикет Омнера ОД.pdf (309.9 KB)
ТРИПАЛИ® ВГ pdf Етикет Трипали ВГ.pdf (365.6 KB)
ХАРМОНИ® ЕКСТРА pdf Етикет Хармони Екстра.pdf (249.9 KB)
РЕФАЙН® ЕКСТРА pdf Етикет Рефайн Екстра.pdf (259 KB)
БЕФЛЕКС® pdf Етикет Бефлекс.pdf (293.5 KB)
БАТЪЛ® ДЕЛТА pdf Етикет Батъл Делта.pdf (373.1 KB)
ИНТЕЙЛ® pdf Етикет Интейл.pdf (306.3 KB)
БОРДЪР™ 480 СК pdf Етикет Бордър 480СК.pdf (206.8 KB)
ХЕМНИКО™ 24СК pdf Етикет Хемнико 24 СК.pdf (304.4 KB)
ЕКСПРЕС® 50 СГ pdf Етикет Експрес 50СГ.pdf (244.8 KB)
НЕРО® ЕК pdf Етикет Неро ЕК.pdf (227.1 KB)
АЛКАНС® СИНК ТЕК™ pdf Етикет Алканс Синк Тек.pdf (346.4 KB)

 


Фунгициди

 

БАРИБА 250 СК pdf Етикет Бариба 250СК.pdf (228.6 KB)
РИЗА™ 25 ЕВ pdf Етикет Риза 25ЕВ.pdf (220.8 KB)

 


Инсектициди

 

КОРАГЕН® 20 СК pdf Етикет Кораген 20 СК.pdf (321.5 KB)
АЛТАКОР® 35 ВГ pdf Етикет Алтакор 35ВГ (237.9 KB)
ВЕРИМАРК® 200 СК  pdf Етикет Веримарк 200СК.pdf (289.3 KB)

 

 


Листни торове и подобрители на почвата

 

РИЗОМАДЖИК pdf Етикет Ризомаджик.pdf (195.6 KB)
СИМАКС pdf Етикет Симакс (169.8 KB)
ФОЛИАР ЕКСТРА pdf Етикет Фолиар Екстра.pdf (152.5 KB)
МУЛТИПЪЛ ПРО pdf Етикет Мултипъл ПРО.pdf (244.7 KB)
БО-ЛА pdf Етикет Бо-Ла.pdf (125.5 KB)
ЗУУМ СУПЕР pdf Етикет Зуум Супер.pdf (160.9 KB)

 


Други

 

ТРЕНД® 90 pdf Етикет Тренд 90 (165 KB)

 


 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact