Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Винсит™ КС - фунгицид за третиране на семена

Винсит™ КС – фунгицид за третиране на семена при пшеница

 

Много обеззаразяват, но някои  по-добре

 

Третирането на семената при пшеницата е едно от най-важните мероприятия, наред с избирането на самите семена, което осигурява успешен и сигурен старт на културата. Освен от подготовката на почвата и избора на семената, качеството на добивите зависи до голяма степен и от правилно проведената растителна защита, съществена част от която е обеззаразяването на семената.

 

Добро третиране на семената преди засяване

 

Подходящата предварителна обработка на семената на пшеница преди засяване, ефективно намалява появата на много гъбни заболявания, като твърда главня, праховита главня и Fusarium spp. Твърдата и праховита главня се ограничават само чрез предварително обеззаразяване на семената.

Обеззаразяването на зърното е един от основните начини за получаване на най-висококачествена реколта.

 

Винсит™ КС е фунгицид на  ФМС с предпазно и лечебно действие за третиране на семена на пшеница срещу болести, пренасяни чрез семена.

Третирането на семената с Винсит™ КС елиминира основните източници на инфекции от различни заболявания като Твърда главня (Tilletia tritici), Праховита главня (Ustilago Tritici) и загиване на кълновете при поникване на пшеницата (Fusarium spp.). По този начин борбата е насочена главно към патогени, които започват да се развиват с покълването на зърното.

Инфекцията на растенията с гъби от рода Fusarium причинява значителни икономически загуби. Заразяването с патогени от тези видове води до количествени и качествени загуби в добива на зърно. За кратко време добивът може да бъде значително намален, дори с 60%, а заразеното зърно се отстранява като хранителен или фуражен продукт.


 

 

Твърда главня (Tilletia caries)

  

 

Праховитата главня (Ustilago tritici)


 

Винсит™ КС  се прилага в доза 100 мл/ 100 кг семе и осигурява защита на обеззаразените семена през целия период на поникване. Унищожава заразата вътре в семето, неговата повърхност, както и патогените в почвата около засятото семе.

 

При трайно засушаване не намалява кълняемостта на обеззаразените семена.

 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

 

Винсит™ КС е фунгицид с предпазно и системно (лечебно) действие. Активното му вещество  флутриафол принадлежи към групата на триазолите, познати като инхибитори на стеролното деметилиране, унищожава заразата върху семенната обвивка и вътре в семето, като инхибира биосинтеза на ергостерол, необходим за формиране на клетъчната мембрана. Предизвиква структурни и функционални аномалии в клетъчната стена на гъбата и стопира растежа на мицела. Препаратът унищожава и гъбните патогени в зоната около засятото в почвата семе.

 

 


  


Винсит™ КС е силно ситемен фунгицид и е едно от малкото съединения, което може да прониква и да дезинфекцира вътрешността на семената. Той изкоренява семеннопреносимите фитопатогени при пшеницата и ечемика, като праховита главня (Ustilago spp.) и твърда главня (Tilletia spp.) без да оказва негативно влияние върху семето, като остава растението защитено по време на поникването.

В резултат на системното си действие Винсит™ КС се транслоцира в поникващото растение и може да го предпази от ранни прояви на брашнеста мана (Erysiphe graminis).

 

Благодарение на системното си действие и способността на продукта да обеззаразява вътрешността на семената, Винсит™ КС осигурява най-добрата защита едновременно срещу праховита (Ustilago spp.) и твърда главня (Tilletia spp.) спрямо останалите продукти от групата на триазолите.
 
Фунгицидите на ФМС са гаранция за високо качество и ефективност. Благодарение на усъвършенстваните формули, те се характеризират с отлична защита и дългосрочно превантивно действие.

 


  

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact