Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Защита на рапицата от ФМС

Защита на рапицата от ФМС
 

Рапицата е основна маслодайна култура, но нейното отглеждане не е никак лесно. За постигане на добри и качествени добиви се изисква много внимание, наблюдение и професионализъм. През последните години условията за отглеждане стават несигурни, понякога дори сурови, като липса на влага по време на поникване на културата или нападения от неприятели и болести. Масовото заплевеляване, породено от паднали високи количества валежи за кратък период от време,  прекомерно високи температури или дори горещини през пролетния период, също създават големи затруднения на земеделските производители. Ето защо строгият мониторинг, интегрираният контрол на болестите и неприятелите, ефективната борба с плевелите и балансираното торене са важни за постигане на добра реколта.

 

ФМС Агро България  предлага интегрираната технология за рапица, която е изключително ефективна и гъвкава. Тя може да бъде адаптирана към различни ситуации, които могат да възникнат по време на развитие на културата от сеитбата до прибирането на реколтата.

 

 

 

 

Ефективна борба с плевелите при рапица през есента

 

Ефективният контрол на плевелите при рапицата придобива все по-голямо значение. Осигуряването на чист старт на културата спомага за нейното добро развитие и растеж. Само най-добрите решения ще осигурят пълна защита на насажденията и максимални добиви.

 

Неро® ЕК - революция в борбата с плевелите при рапицата

 

НЕРО® ЕК е патентована комбинация на ФМС от две активни вещества с различен начин на действие – петоксамид и кломазон. Взаимодействието на тези активни вещества гарантира отлична дълготрайна защита на културата.

 

 

Петоксамид е активно вещество в рапицата от групата на хлорацетамидите.  Поема се от кореновата система и листата на поникващите плевели и спира образуването на мастни киселини и клетъчното делене в плевелните растения.


Кломазон се абсорбира от корените и кълновете на плевелните растения и потиска синтеза на хлорофил и каротеноиди, необходими при фотосинтезата.

 

 

Синергизмът в действието на петоксамид и кломазон разширява спектъра на действие на продукта и повишава ефикасността при контрол на ключови плевели при маслодайната рапица.

 

НЕРО® ЕК отлично контролира обикновена ветрушка (Apera spica-venti), видове райграс (Lolium sp.), просо (Pannicum sp.), едногодишна метлица (Poa annua) от житните плевели, както и голям брой широколистни плеви като подрумче (Anthemis arvensis), здравец (Aphanes arvensis), обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), поветицовидно фасулче (Fallopia convolvulus), лепка (Galium aparine), видове мъртва коприва (Lamium spp.), видове лайка (Matricaria spp.),видове великденче (Veronicaspp.), както и много други.

 

НЕРО® ЕК се прилага в доза 300 мл/дка след сеитба, преди поникване на култура.

За да се постигне добър ефект от приложението на продукта се препоръчва третиранията да се извършват при достатъчна почвена влага. Влажната почва допринася за ускоряване на ефекта от приложение, а внасянето в суха почва може да доведе до забавена ефикасност.

 

Авант® 150 ЕК - Единственият инсектицид от химичната група оксадиазините. Осигурява дълготрайна защита и контролира широк спектър гризещи и някои смучещи насекоми.

Авант® 150 ЕК e инсектицид съдържащ 150 г/л индоксакарб, който осигурява дълготрайна защита и контролира широк спектър гризещи и някои смучещи насекоми. Защитава рапицата от рапичен цветояд и се прилага в доза 17 мл/дка при достигане на ИПВ и от фаза „зелен бутон” до фаза „жълт бутон“.  Авант® 150 ЕК осигурява дълготрайна защита с едно третиране – приложен във фаза бутонизация защитава растенията и по време на цъфтеж. Спестява време и разходи за повторно пръскане и гарантира развитието на повече шушулки с по–голяма маса, което води до увеличаване на добива.

 

Използването на балансирани листни торове по време на растежа и развитието на културата, осигуряват високи добиви и подобрено качество на продукцията.

 

Листни торове на ФМС са разработени въз основа на действителните нужди на културите от хранителни елементи. Всеки един от тях съдържа съставки, които спомагат за по-доброто усвояване на макро- и микроелементите от растенията. Високата им концентрация, съчетана с усъвършенстваните технологии за активиране на по-доброто проникване в растенията, прави листните торове на ФМС изключително ефективни за по-доброто и по-пълноценно листно подхранване на растенията.

 

Рапсин, Зуум Супер, Бо-Ла и Симакс ще предоставят на рапицата балансирана смес от хранителни елементи, които ще спомогнат културата в периоди на активен растеж или в условия на стрес.

 

Рапсин съдържа най-важните макро- и микроелементи за листно подхранване на рапица - Азот (N), Сяра (S), Бор (B), Манган (Mn), Молибден (Mo) и Цинк (Zn). Формулацията притежава най-съвременни характеристики, позволяващи по-добра съвместимост в резервоарни смеси, максимално покритие на листата и прилепване. Това спомага за по-оптимална достъпност на елементите за културата, по-пълно поемане и абсорбция на сместа при приложение.

 

Зуум Супер  е течен тор с азот, сяра, магнезий, калций и жизнено важните микроелементи бор, манган и молибден. Специално разработен за рапица, като напълно покрива специфичните й нужди от хранителни елементи.
 

Бо–Ла е неорганичен тор за листно подхранване съдържащ бор и молибден при маслодайна рапица. Микроелементът бор (В) играе важна роля в синтеза на въглехидратите и придвижването им към растежните точки, корените, цветовете и плодовете, както и в процесите на синтеза на хлорофил, каротиноиди и някои витамини. Недостигът на бор може да доведе до проблеми в метаболизма на рапицата, загиване на нарастващия връх, нисък процент на опрашване и  деформации.

 

Симакс е биостимулант, който е формулиран в смес  от натурален екстракт от морски водорасли, с добавени азот, фосфор, калий и микроелементи, в достъпна форма за усвояване от растенията. Приложен в подходящата фенофаза, Симакс осигурява повишаване на нивата на растителните хормони (особено на цитокинините), което стимулира метаболизма на растението като цяло. Това от своя страна стимулира приема на хранителни вещества и синтеза на въглехидрати от културното растение. Наличието на азот, фосфор, калий и микроелементи спомага за оптимизиране на общия статус на растението в периоди на активен растеж.

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact