Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Триофлекс™ LQM® - хербицид

 

Триофлекс™ LQM® – хербицид

 

Тройна сила. Категоричен контрол. Отлична селективност. 

 

Триофлекс™ LQM® е най-новото предложение на ФМС Агро България за контрол на широколистни плевели при всички житни култури.

 

Триофлекс™ LQM® е формулирана по нова технология, за да може да предложи един уникален продукт на земеделските производители.

 

 

  ТРОЙНА СИЛА

 

Триофлекс™ LQM® съдържа три активни вещества с два различни начина на действие за постигане на по-висок контрол и силна антирезистентна стратегия.

 

Метсулфурон метил и тифенсулфурон метил са два сулфонилурейни хербицида, които се поемат предимно от листата на растението, придвижват се бързо до върховете на нарастване и спират процесите на делене.

 

Флуроксипир нарушава правилния растеж на тъканите и потиска деленето и  образуването на нови клетки. Характерно е бързото му действие – симптомите са видими до 48 часа след третиране.

 

  КАТЕГОРИЧЕН КОНТРОЛ

 

Триофлекс™ LQM® е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

 

Момент на приложение:

 

 

 

Дозата на Триофлекс™ LQM® може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка, като при тази доза продуктът показва отлична ефикасност при контрола на важни плевели като здравец, лепка, лайка, паламида и синап.

 

  ОТЛИЧНА СЕЛЕКТИВНОСТ

 

Триофлекс™ LQM® е високо селективен към културата и може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.

 

Третирането с Триофлекс™ LQM® не представлява риск за следваща култура в сеитбооборота.

 

Триофлекс™ LQM® е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането.

 

При пропадане на културата могат да се засяват само пролетни житни култури.

 

Няма ограничения за смесимост с други продукти.


  

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact