Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Омнера™ - хербицид

 

Омнера™ ОД – хербицид

 

Ново мощно решение за отличен контрол на широколистните плевели при житни култури.

 

Омнера™ ОД е най-новият хербицид за контрол на широколистните плевели при житни култури, който ФМС предлага на земеделските производители през 2018 година.

 

Хербицидът Омнера™ ОД съдържа три активни вещества с два различни начина на действие, което обуславя висока ефикасност и силна антирезистентна стратегия.

 

МЕТСУЛФУРОН МЕТИЛ И ТИФЕНСУЛФУРОН МЕТИЛ   ФЛУРОКСИПИР

  Два сулфонилурейни хербицида, които 

  действат като потискат ензима ALS, 

  който отговаря за синтеза на 

  есенциалните аминокиселини.

  Поемат се предимно от листата на

  растението, придвижват се бързо до 

  върховете на нарастване и спират

  процесите на делене.

  Първите симптоми се наблюдават

  около 7-10 дни след третирането, а

  пълното загиване на плевела става до

  2-3 седмици след това. През това

  време плевелите вече не конкурират

  културата.

 

  Флуроксипир принадлежи към групата

  на пиридиновите карбоксилови

  киселини, които действат като

  синтетични ауксини в растението,

  нарушавайки правилния растеж на

  тъканите и потискайки деленето и

  образуването на нови клетки.

  Характерно е бързото му действие –

  симптомите са видими до 48 часа след

  третиране.

  Има отличен ефект и спрямо видове,

  устойчиви на други хербициди

  (сулфонилуреи и дикамба), напр.

  самосевки от технологичен

  слънчоглед и рапица, полски

  синап, лепка и  поветица.

 

Омнера™ ОД е високо селективен към културата и се прилага от 2-ри лист до пълна поява на флагов лист на културата в препоръчителна доза 75 мл/дка.

 - Омнера™ ОД е ефективен срещу най-важните широколистни плевели при всички житни култури, в т.ч. лепка, паламида, самосевка от конвенционален и технологичен слънчоглед и рапица, самосевка от кориандър и др.

 - Прераснала лепка може да се контролира успешно до 20-30 см височина, като се използва доза 100 мл/дка

 - Третирането с Омнера™ ОД не представлява риск за следваща култура в сеитбооборота – рапица (опити в АУ, 2014-2015)

 - Омнера™ ОД е устойчив на дъжд, паднал 2 часа след третирането

 - При пропадане на културата могат да се засяват само пролетни житни култури.

 - Няма ограничения за смесимост с други продукти.

 - Омнера™ ОД е подходящ за приложение и при ниски температури - над +5°С.

 

Момент на приложение:

 

 

 

 

Дозата на Омнера™ ОД може да бъде адаптирана в зависимост от видовия състав и фаза на развитие на плевелите, както и от фазата на културата. Минималната доза на приложение е 50 мл/дка, като при тази доза продуктът показва отлична ефикасност при контрола на важни плевели като здравец, лепка, лайка, паламида и синап.

 

Контролирани плевели:

 

 

 

 

Омнера™ ОД може да се прилага както при посеви за производство на зърно, така и при такива за семепроизводство. Разрешава се и за употреба при посеви с пивоварен ечемик.

Омнера™ ОД е формулирана по нова LQM® Технология, за да предложи един уникален продукт на земеделските производители.

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact