Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Нелегален продукт

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕЛЕГАЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА – НЕ ИЗЛАГАЙТЕ КУЛТУРИТЕ СИ НА РИСК.

 

Често, активните вещества в нелегалните продукти за растителна защита са с намалено съдържание или са примесени с други съединения с неясен произход. Има много случаи, когато при анализа на такива продукти въобще не се установява наличие на активно вещество. Когато използва нелегални  продукти за растителна защита, фермерът рискува много неща – от липса на ефикасност до унищожаване на културата или до конфискуването на продукцията поради наличие на остатъци от непознати или забранени вещества.

 

Холограмния знак Izon® на продуктите с търговската марка на ФМС:

 

 • Лесен и бърз начин за разграничаване на оригинала от копието или фалшификата. Холограмата Izon® на ФМС е гаранция за оригинален продукт. Как да разберете дали един продукт е оригинален:
 • Холограмният знак винаги е поставен по този начин на лепенката
  Холограмният знак има уникален код, който може да бъде веднага проверен от представител на ФМС Агро България

 

 

 

 

 

Как да разпознаете нелегалните фалшиви продукти предлагани на пазара:

 

ФМС Агро България не може да носи отговорност за щети върху културните растения или за липса на ефект, в резултат от използването на нелегално закупен фалшив Кораген.

 

Напомняме, че за да сте сигурни в произхода и качеството на продуктите, които използвате и, за да не излагате на риск себе си, вашата продукция, както и хората, които я консумират:

 

 • Купувайте продукта само от официални дистрибутори, като изисквате фактура или касова бележка! Не купувайте от неизвестни или анонимни доставчици
 • Винаги се съмнявайте, че има измама, когато предлаганата цена е много по-ниска от реалната
 • Следете етикета, който трябва да е на български език и трайно закрепен към опаковката. Единствената оригинална опаковка, която ФМС внася и продава в България е от 200 мл.
 • При съмнение, свържете се с представител на ФМС Агро България

 

Визуален изглед на предлагания нелегално фалшив Кораген:

 

 1. На продукта липсва защитна лепенка на ФМС
 2. При накланяне на опаковка по посока на светлината, цветът на логото на ФМС не е червен, както е на оригиналните опаковки.
 3. Анализ, направен в нашата лаборатория, установи, че в опаковките няма Кораген, а ИМИДАКЛОПРИД!
 • Активното вещество Имидаклоприд е забранено за употреба в ЕС, включително и в България и установяването на остатъчни количества от него в продукцията би могло да доведе до отказ от изкупуването й, вкл. налагането на глоби и неизплащане на субсидии!
 • Имидаклоприд не може да осигури необходимия инсектициден ефект, който има Кораген.
 • Съдържанието на останалите примеси в този продукт е неясно и може да доведе до нежелани ефекти както при културните растения, които отглеждате, включително унищожаването им, така и по отношение на здравето на хората, които консумират третираната с такъв продукт храна
 • Използването на такъв продукт не на последно място представлява сериозна опасност за пчелите и пчелните семейства.

Съпоставка на съдържанието на фалшивата опаковка с това на оригиналния продукт - ПЪЛНО НЕСЪОТВЕТСТВИЕ!!!

 

 

Съпоставка на съдържанието на фалшивата опаковка с имидаклоприд - СЪОТВЕТСТВИЕ!!!

 

 

 

Това са резултатите по отношение на друга закупена от пазара опаковка нелегален продукт, продават под името Кораген.

 

Холограмният знак е поставен в посока, обратна на тази на надписа FMC на предпазната лепенка.

При накланяне на опаковка по посока на светлината, цветът на логото на ФМС не е червен, както е на оригиналните опаковки.

 

След анализ направен в нашата лаборатория в Дания, се оказва че активното вещество хлорантранилипрол (Кораген) е пъти по-малко от това в оригинални продукт, останалата част е вода. Не са открити коформулантите, които се използват при производството на Кораген

 

При използване на този продукт, не може да се очаква постигане на ефикасна защита, защото при прилагане с препоръчителната доза количеството продукт/дка е много по-малко.

 

 

Продуктът е с етикет на език, различен от български.
В конкретния случай липсва етикет на задната стена на опаковката.
Често етикета на е залепен добре или не съвпада напълно с опаковката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact