Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Кораген® 20 СК - инсектицид

Кораген® 20 СК - инсектицид

 

Открийте днес новото поколение инсектициди, които гарантират успех на вашия бизнес утре

 

Вредители по царевицата и момент на третиране

 

 

С увеличаване на засетите площите с царевица, не закъсня и увеличаването на популациите на неприятелите по културата. Основните неприятели са царевичният стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) и видовете нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis), а отскоро потенциална заплаха е и диабротиката (Diabrotica virgifera).

 

Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети, което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат  да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

 

 

Кораген® 20 СК - регистрация и момент на приложение

 

 

 АКТИВНО ВЕЩЕСТВО  200 г/л ринаксипир (хлорантранилипрол)
 ФОРМУЛАЦИЯ  СК (суспензионен концентрат)
 КАТЕГОРИЯ УПОТРЕБА  Непрофесионална
 ОПАКОВКА  200 мл / 1 литър
 HRAC Група  28

 

 

 КУЛТУРА

 Зърнено-фуражна и сладка царевица

 НЕПРИЯТЕЛИ

 Царевичен стъблопробивач (Ostrinia

 nubilalis), Нощенки(Helicoverpa armigera,

 Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis)

 ДОЗА

 10-15  мл/дка

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 При достигане на Икономически праг на

 вредност (ИПВ), ИПВ за царевичен стъбло-

 пробивач: 10 броя яйчни купчинки на 100

 растения

 КАР. СРОК

 7 дни

 

Кораген® 20 СК - Механизъм на действие

 

Активното вещество на Кораген® 20 СК, Ринаксипир®, е единственият член от химичната група антраниламиди, който е регистриран за контрол на вредители при царевица. Ринаксипир® стимулира рианодиновите рецептори, които са отговорни за мускулните контракции на насекомото. В резултат на това се активира нерегулируемо освобождаване на калций от вътрешните запаси в цитоплазмата на мускулните клетки, последвано от парализа и смърт на неприятеля. Този уникален механизъм на действие се различава от всички други инсектициди за борба с неприятелите при царевица и го прави отличен партньор в програмите за противодействие на резистентността на насекомите към инсектициди.

 

 

Кораген® 20 СК - ефикасност

 

 

Кораген® 20 СК - постоянни и високи добиви

 

 

През последните години проведохме редица опити с Кораген® 20 СК в реални условия при земеделски производители от Североизточна България.

Основна цел на изпитванията беше да се проследи ефекта върху добива при третиране в условия на различен праг на вредност. Полетата бяха третирани 4 до 6 дни след засичане на летежа на възрастните и при наличие на икономически праг на вредност на неприятелите. Кораген® 20 СК беше приложен в доза 15 мл/дка заедно с прилепител 0,1% Тренд® 90 с 20 л работен разтвор.

 

 

Резултатите показаха, че в зависимост от степента на нападение, влиянието върху добива може да бъде от 4% – 15% спрямо нетретираните участъци. На полето с най-висока плътност - 7 броя яйчни купчинки на 100 растения добивът от участъка третиран с Кораген® 20 СК достигна 761 кг/дка, докато този от контролата на същото поле и условия - 660 кг/ дка. Разликата в добивите на тези два участъка беше 101 кг/дка (15,2% ).

 

Кораген® 20 СК - селективност

 

 

Кораген® 20 СК притежава благоприятен токсикологичен и екотоксикологичен профил, в сравнение със стандартни пиретроиди. При този опит приложението на пиретроид води до висока смъртност на възрастните на паразитиращата оса, докато Кораген® 20 СК има минимално действие върху този вид.

 

Когато Кораген® 20 СК се прилага върху яйца на царевичен стъблопробивач няколко дни след разселването на Trichogramma, той има минимален ефект върху степента на паразитиране в сравнение с нетретираната контрола. По този начин К ораген® 20 СК е перфектен партньор в програмите за Интегрирана Растителна Защита, тъй като няма вреден ефект върху важни паразитоиди като Trichogramma и Telenomus spp.

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact