Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Батъл® Делта - хербицид

Батъл® Делта, хербицид - едно от най-добрите предложения на ФМС Агро България за контрол на житни и широколистни плевели при пшеница още през есента

 

През 2021 година ФМС Агро България предложи за първи път на производителите на пшеница и ечемик почвеният и ранновегетационен хербицид Батъл® Делта. Само за две години Батъл® Делта убедително доказа, че осигурява сигурен и надежден контрол на житни и широколистни плевели при пшеница, ечемик, ръж и тритикале и се превърна в предпочитан продукт от земеделските производители. Комбинацията от две различни по действие активни вещества има важно значение за управлението на резистентността.

Резултатите от приложението показаха отличен контрол, като третираните полета дори и при много силно заплевеляване останаха чисти и житните култури имаха възможност да се развият оптимално без конкуренцията на икономически значимите плевели.

 

Хербицидът Батъл® Делта може да се прилага преди поникване или ранновегетационно от 1-ви до 3-ти лист на културата в доза 60 мл/дка. Големината на житния плевел е ключова при определяне на времето за прилагане. За постигане на максимален ефект при житните плевели, Батъл® Делта трябва да се прилага преди тяхното поникване (BBCH 00-09). Колкото по-големи стават житните плевели, толкова повече намалява ефикасността на продукта, като не се препоръчва той да се прилага след 3-ти лист.

 

За постигане на максимален ефект върху широколистните плевели, Батъл® Делта трябва да се прилага в ранни фази от тяхното развитие – до 4-ти лист (BBCH 14). За ефикасен контрол на лепка (Galium aparine), продуктът трябва да се прилага до 2-ри прешлен на плевела.
 
 
На снимката ясно се вижда силното заплевеляване с райграс (Lolium perenne) в краищата на полето, където участъкът не е третиран и ефекта от приложението на хербицида Батъл® Делта.

 

Батъл® Делта е приложен след сеитба, преди поникване на пшеницата в доза 60 мл/дка.

 

Третиран участък                Контрола

 

След третиране с Батъл® Делта, растежът на плевелите се забавя още в рамките на няколко часа, а видимите симптоми са налице след няколко дни. Появяват се бели/лилави обезцветени участъци в зоната на контакт с хербицида. Тези обезцветени участъци постепенно нарастват, растенията се засукват и загиват в рамките на 2-4 седмици, в зависимост от големината на плевела и условията на околната среда. Чувствителните житни плевели често не успяват да поникнат от почвата.

 

През есента на 2023 година, хербицидът Батъл® Делта ще предостави на земеделските производители един нов модерен отговор на предизвикателствата, пред които са изправени при контрола на житни и широколистни плевели при житни култури.

 

Благодарение на чистите полета и премахване на плевелната конкуренция, земеделските производители могат да подсигурят оптимални условия за развитие на културите и успешно презимуване още от най-ранния етап на тяхното развитие.

 

Хербицидът Батъл® Делта налага нов стандарт при контрола на житни и широколистни плевели, осигурявайки висока селективност за културата и гъвкав момент на приложение.

 

Доверете се и разчитайте на продуктите на ФМС Агро България за чисти от плевели полета и здрави и устойчиви култури.  

 

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact