Вие сте тук: Начало / НОВИНИ / Arc™ farm intelligence

КАКВО ПРЕДЛАГА АПЛИКАЦИЯТА


С цел да защитят добивите и рентабилността на стопанствата, земеделските производители се нуждаят от по-надежден начин да разберат къде точно ще бъде следващият натиск от вредители. Arc™ farm intelligence от ФМС отговаря на тази нужда – с първото мобилно решение, способно да предвиди натиска на вредителите през следващата седмица с точност до 90% (при избрани култури/ територии). Като използва прогнозно моделиране, базирано на данни в реално време от сензори на полето, това приложение позволява на земеделските производители да преглеждат новоизникващите горещи точки – и да използват продуктите за растителна защита точно там където и тогава когато са необходими, за по-устойчив и икономически ефективен контрол.

 

 

 

 Вижте натиска на вредителите през следващата седмица с точност до 90% (при избрани култури/ територии).

 

  Бъдете информирани с известия за нововъзникващ натиск от вредители и получавайте препоръки за варианти на третиране.

 

  Управлявайте едно по-ефективно и по-устойчиво стопанство, като прилагате продукти точно там, където и когато са необходими.
  Намалете времето и разходите за мониторинг, за да можете да се съсредоточите върху най-важните задачи в управлението на стопанството

 

 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ НОВАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВРЕДИТЕЛИТЕ


 

  ПО-ТОЧНИ, ЗА ПО-ИНТЕЛИГЕНТНО СПРАВЯНЕ С ВРЕДИТЕЛИТЕ  
 

 

 

Усъвършенствана и лесна за използване технология, която позволява да следите вредителите и да вземате решения за справяне с тях с по-висока степен на точност и увереност.  
 

 

 

 

Мощни прогнозни алгоритми и анализи, съчетани с автоматична идентификация на неприятелите и метеорологични сензори на полето, които генерират информация в реално време за полетата, като предвиждат натиска през следващата седмица с до 90% достоверност на избрани при избрани култури/ територии.  
 

 

Висококачествени данни, които се събират от капаните с постоянна честота, което дава ясна картина за  условията на полето.  
  ЛЕСНО, НО МОЩНО  
 

 

Персонализирани съобщения помагат за управление на мониторинга, показват кога са необходими действия и препоръчват варианти за третиране.  
 

 

Апликацията предоставя преглед на събраните данни във времето, проследяване на информацията за третирания и карти за натиска в региона.  
 

 

Директна комуникация с агрономите на ФМС чрез приложението за въпроси, отговори, препоръки и помощ.  
  СПЕСТЯВА РЕСУРСИ, ЗАЩИТАВА ДОБИВИТЕ  
 

 

 

Полевите сензори от ново поколение използват алгоритми за разпознаване на изображения, за да оптимизират значително мониторинга, освобождавайки квалифицираната работна ръка за други задачи.  
 

 

 

Помага за прецизно определяне на времето и областите за третиране, за по-добро справяне с натиска на вредителите, намаляване на ненужното използване на продукти за растителна защита и подобряване устойчивостта на стопанството.   
 

 

 

Предоставя необходимите данни за прецизиране на плана за сеитба на културите и борбата с вредителите, за максимално увеличаване на рентабилността и свеждане до минимум на разходите за контрол на вредителите.  
       

 

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact