ФМС предлага богат набор от висококачествени продукти за листно подхранване, произведени в Англия, Австрия и Испания, съдържащи макро- и микроелементи, а така също и природният биостимулатор СИМАКС.

 

 

Продуктите за листно подхранване и СИМАКС налагат най-новите тенденции в земеделието за извличане на по-висок и качествен добив от единица земеделска площ. Включването на тези продукти в технологии за отглеждане на култури, поставянето им на научна основа с паралелни научни опити, провеждани в най-изявените научни институти в България, показаха отлични резултати със своята повторяемост по отношение на добив и качество от основните третирани култури.

 

В настоящия каталог са представени най-актуалните предложения за житни култури, царевица, слънчоглед, рапица, лозя, овошки, зеленчуци и др.

 

 

ЛИСТНИ ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА С МАКРО- и МИКРОЕЛЕМЕНТИ  ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact