РАПСИН

Листно подхранване на рапица

 

Най-важните макро- и микроелементи за листно подхранване на рапица, зеле и бобови култури.

 

Състав:

Азот (N) – 82 г/л ( 5.9% w/w)

Сяра (S) – 160 г/л (11.5% w/w)

Бор (B) – 50 г/л (3.4% w/w)

Манган (Mn) – 90 г/л (6.5% w/w)

Молибден (Mo) – 4 г/л (0.3% w/w)

Цинк (Zn) – 70 г/л (5.0% w/w)

 

Култури: Рапица, зеле и бобови култури

 

Размер на опаковката: 10 л

 

Характеристика на продукта:

 

Най-важните макро- и микроелементи за листно подхранване на рапица, зеле и бобови култури.

Формулацията притежава най-съвременни характеристики, позволяващи по-добра съвместимост в резервоарни смеси, максимално покритие на листата и прилепване.

Това спомага за по-оптимална достъпност на елементите за културата, по-пълно поемане и абсорбция на сместа при приложение.

 

Дози на приложение: 100 - 300 мл/дка

 

Рапица

От фаза 4-9 лист на рапицата с повторения (при необходимост) в 10-14-дневни интервали. Третирането продължава във фаза удължаване на стъблото.

 

Бобови култури, зеле

Приложение в началото на сезона, когато културите имат достатъчно листна 

повърхност, която да поеме разтвора при пръскане. Ако е необходимо, може да се повтори през 10-14-дневни интервали до 4 седмици преди прибиране на реколтата.

 

 

 

 

 

 


Преди употреба на предлаганите продукти, прочетете внимателно инструкциите написани на етикета

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

бул. България № 102

БЦ Беллиссимо, ет. 5 - офис 59

гр. София - 1680

 

тел. 02 818 56 56

факс 02 854 88 44

 

fmcagro.bg@fmc.com

 

 

 

We support Global Compact